Motorik i indskolingen

Bedre motorik til flere elever

Motorik i indskolingen

Motorik i indskolingen (MIIS) er et projekt som står i modsætning til hvordan størstedelen af motorisk understøttelse aktuelt foregår.

MIIS har ikke et individ-fokus, men derimod et overordnet fokus på at løfte de motoriske færdigheder blandt elever i indskolingen, hvorfor projektets primære mål er i overensstemmelse med indskolingens pædagogiske og faglige målsætninger, som er:

  • at styrke lærerne og pædagogernes anvendelse af didaktisk forankrede motorikfremmende aktiviteter over den fulde skoledag – inkl. den fag-faglige undervisning, idrætsundervisningen, den understøttende undervisning, pauser, frikvarterer og SFO
  • at styrke lærernes og pædagogernes anvendelse af motorikfremmende aktiviteter blandt alle elever og med et grundlæggende fokus på elevernes styrker og muligheder


Projektets langsigtede mål er at styrke de mange positive effekter af stærke motoriske færdigheder – herunder elevernes sociale kompetencer og sociale mod, deres trivsel, deres skoletrivsel, skolemotivation og læring, øge deres bevægelsesglæde, deres kropslige og motoriske mestring og mod samt deres deltagelse i bevægelsesfællesskaber.

 

Projektet løber fra januar 2023 til december 2025, udvikles af Dansk Skoleidræt med støtte fra Børne og Undervisningsministeriet.

 

Læs mere om projektet her.