Forside/Nyheder/Folkemødedebat: Børns sundhed er både en gave og opgave for skolen

Nyheder

14. juni 2024

Folkemødedebat: Børns sundhed er både en gave og opgave for skolen

Børns sunde liv og trivsel – og skolens ansvar i den forbindelse – var på dagsordenen, da Dansk Skoleidræt satte fem skarpe panelister og godt 30 nysgerrige tilhørere stævne til en debat om det vigtige emne.

Børn og unge oplever i stigende grad mistrivsel og overvægt. Derfor stillede Dansk Skoleidræt på årets Folkemøde skarpt på, hvilket ansvar skolen har for at sikre, at børn og unge har et sundt liv med god trivsel – er det en gave eller opgave for skolen?

Det skulle et panel bestående af fem kompetente deltagere sætte ord på:

  • Teresa Holmberg, forsknings- og implementeringschef fra Center for Sundt Liv og Trivsel.
  • Signe Riis Andersen, politisk chefkonsulent i Diabetesforeningen.
  • Lea Bay Pedersen, næstformand i Danske Skoleelever.
  • Niels Lykke Lynnerup, hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening.
  • Finn Kristensen, formand i Dansk Skoleidræt.

Og lad det være sagt med det samme. Der var bred enighed i panelet om, at sundhed både skal ses som en gave og en opgave for skolen. Og at bevægelse som et middel hertil skal fylde mere i den danske folkeskole.


– Vi står overfor en sundhedskatastrofe i samfundet, så der skal gøres en massiv sundhedsindsats i skolen. Vi har alle børn her, så det er her, at vi kan være med til at forbedre børns sundhed på sigt. Vores forslag er seks ugentlige idrætstimer. Men det handler også om at sætte nogle krav til den idræt, der er i skolen. Vi ser også gerne, at man generelt har mere fokus på bevægelse i skolen, og det kræver nok en national strategi, sagde Signe Riis Andersen fra Diabetesforeningen.


– Skolen skal tappe ind i mange dagsordener, og derfor har bevægelsesdagsordenen måske ikke altid været lige tydelig på alle skoler. Men alle er sådan set enige om, at det er en dagsorden, der skal fylde. I forhold til sundhed, så har skolen en forpligtelse til at arbejde med det obligatoriske emne ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”, og det ser jeg som vigtigt at få prioriteret, lød det fra Niels Lykke Lynnerup, hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening.

Skolen er ikke et sundhedslaboratorium

Fra Danske Skoleelevers side blev der udtrykt en bekymring over, at de lovbestemte 45 minutters bevægelse om dagen bliver fjernet med den kommende skoleaftale.


– Vi synes, at bevægelse er virkelig vigtigt for vores sundhed. Vi skal huske at et sundt liv for os elever skabes gennem gode fællesskaber. Det bør stå som et afgørende vigtigt element. Vi er derfor ærgerlige over, at den seneste folkeskoleaftale fjerner lovkrav og nogle idrætstimer. Vi er glade for, når bevægelse fylder, men vi oplever desværre nogle gange, at nogle lærerne synes, at det er en belastning. Det er ærgerligt, for vi ser ikke bevægelse som en særskilt lektion – bevægelsen skal ind i den almindelige undervisning, sagde Lea Bay Pedersen, næstformand i Danske Skoleelever.


I Dansk Skoleidræt er man ikke så bekymret for udsigten til, at 45 minutters bevægelse skrives ud af loven.


– Vi skal have skabt bevægelseskulturer ude på skolerne, og det er også sket mange steder, hvor vi får eleverne og lærerne med. Den bevægelseskultur kommer også til at forbedre børn og unges sundhed markant, lød det fra Finn Kristensen, formand i Dansk Skoleidræt, der supplerede:


– Skolen er dog ikke et sundhedslaboratorium og bør aldrig blive det. Det kan lyde mærkeligt, at jeg siger det qua min rolle som formand for en skoleidrætsorganisation, som arbejder med sundhed som en del af sit grundformål. Men vi skal simpelthen være opmærksomme på, at skolen er en dannelsesinstitution. Og her har den til gengæld et stort ansvar i den samtale, vi har nu. For en del af dannelsesbegrebet er også at klæde vores børn og unge på til at have et sundt liv, sagde Finn Kristensen.


Den pointe var Teresa Holmberg, forsknings- og implementeringschef fra Center for Sundt Liv og Trivsel, enig i.


– Jeg har undersøgt den sag, vi debatterer nu, i mit netværk. Og en pointe er, at dannelse er en vigtig del af skolernes syn på indsatsen for børnene. Og her anerkender man, at livsduelighed og sundhed er en central del. Sundhed er et middel til høj livsduelighed, men også et mål i sig selv, sagde hun.


– Vi er glade for at være inviteret ind i debatten, for vi arbejder hårdt for at skabe partnerskaber, der fremmer det sunde liv med bevægelse og idræt. Det er et område, vi kan være med til at understøtte økonomisk, men udfordringerne er også store. Vi går derfor ydmygt til værks. Det handler om at finde de bedste indsatser, og dem skal vi skabe i partnerskaber, supplerede Teresa Holmberg.


Også de godt 30 publikummer blev involveret i den vigtige sundhedsdebat. Dels ved at få rørt sig med en brain break, og dels ved at de af moderator Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt, blev bedt om at stille sig i hver sin række alt efter om de syntes, at sundhed er en opgave for skolen – det syntes de alle.

Søgning