Forside/Nyheder/Fremtidens gymnastiksal står nu klar på Vestfyn

Nyheder

8. april 2024

Fremtidens gymnastiksal står nu klar på Vestfyn

elever og voksne bevæger sig i gymnastiksalen

Fjelsted Harndrup Skole markerer en ny æra med indvielsen af en moderniseret gymnastiksal. Det giver ikke kun skolen, men også byens borgere et nyt samlingspunkt, der opfylder nutidige bevægelsesbehov.

I Fjelsted-Harndrup på Vestfyn spiller den lokale skole en vigtig rolle for byens 616 indbyggere. Den er nemlig mere end en skole – den fungerer som et lokalt mødested for byens borgere. Fredag den 5. april 2024 var derfor en milepæl for hele lokalsamfundet, hvor Fjelsted Harndrup Skole officielt åbnede dørene til deres ombyggede gymnastiksal. Det skete på festligste vis med fremvisning af de nye faciliteter, sang, aktive børn og ikke mindst det obligatoriske snoreklip, som blev forestået af borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen.

Ombygningen er en del af kampagnen “Gamle Gymnastiksale – Nye Muligheder”, som indbefatter en modernisering af en håndfuld danske skolers gamle gymnastiksale i tæt samspil med de lokale kommuner. Salen i Fjelsted-Harndrup er den første, der står færdig, og dette som resultatet af et samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Danmarks Idrætsforbund, Dansk Skoleidræt og Middelfart Kommune.

– Vores ambition med kampagnen har været at revitalisere flere danske gymnastiksale, og her på Fjelsted Harndrup Skole er det lykkedes. Gymnastiksalen er blevet moderniseret, så den ikke kun rummer bevægelse og aktiviteter, men også bliver et mødested for både faglige og sociale aktiviteter. Projektet viser, hvor store forandringer man kan lave for et relativt beskedent moderniseringsbudget, og hvor givende det er at have den brede involvering med i processen i form af skolens pædagogiske personale, elever og lokale foreninger, når man vil omdanne en sal til et både fagligt og socialt mødested, siger udviklingskonsulent Torben Hansen fra Dansk Skoleidræt.

Han glæder sig også over de muligheder, det også giver for idrætsfaget.

– Gymnastiksalen er jo idrætsfagets faglokale, så jo bedre faciliteter, den enkelte skole har, jo bedre idrætsundervisning kan der laves. Og jeg er sikker på, at eksemplerne fra “Gamle Gymnastiksale – Nye Muligheder” kan være til stor inspiration for andre skoler, der i den kommende tid måske skal igennem lignende renoveringer, siger han.

“Gamle Gymnastiksale – Nye Muligheder”

Kampagnen “Gamle Gymnastiksale – Nye Muligheder” blev igangsat i 2020 af Lokale og Anlægsfonden, Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund, og har til formål at forbedre kvaliteten af en række skolers gymnastiksale landet over.

Initiativet har også fokus på at fremme en kulturændring omkring brugen af gymnastiksale landet over med fokus på bæredygtighed, udnyttelse af kapacitet og sammenhæng mellem skole og fritidstilbud.

Fjelsted Harndrup Skoles gymnastiksal er støttet af Lokale og Anlægsfonden og Middelfart Kommune. Bygherre er Middelfart Kommune, og projektet er tegnet af AI Arkitekter & Ingeniører.

En moderne gymnastiksal
Gymnastiksalen på Fjelsted Harndrup Skole er fra 1962, og der findes faktisk omkring 1700 gymnastiksale rundt i landet fra 60’erne og 70’erne, som i større eller mindre omfang trænger til en kærlig hånd for at kunne leve op til nutidens anvendelsesbehov.

Salen i Fjeldsted-Harndrup er blevet åbnet op mod et tilstødende gangareal, er blevet rummeligt og grønt i sit udseende, og så er de klassiske streger på gulvet, der markerer forskellige baner til badminton og lignende, blevet erstattet af det, der mest af alt ligner en løbebane.

– Gymnastiksalen er blevet meget mere åben og inviterende. Der er skabt en cirkulær følelse af at være i bevægelse. Det appellerer til at arbejde mere med bevægelse i bred forstand end fikseret på den enkelte sportsgren. Man kan sige boldbasis frem for konkrete boldspil. Og så kommer vi i høj grad til at bruge salen i fagundervisningen, fordi her er lækkert med højt til loftet, så det appellerer bare til en masse aktiv undervisning, fortæller skoleleder Vivi Ter-Borch fra Fjelsted Harndrup Skole.

Udover den nye gymnastiksals fokus på at imødekomme skolens behov for undervisning og fremme bevægelsesglæden blandt eleverne, så skal den samtidig fungere som et aktivitetscenter i løbet af dagen og som et samlingssted for lokale idrætsforeninger.

Ved indvielsesarrangementet fredag den 5. april kunne Lokale og Anlægsfondens direktør Jon Gerner afsløre, at der kommer til at blive kigget mod Fjelsted Harndrup Skole fra mange sider i den kommende tid.

– Behovet for at renovere gamle gymnastiksale findes i en række lande, og på baggrund af det her moderniseringsprojekt har vi fået henvendelser fra både Tyskland og Frankrig, som er nysgerrige på vores tilgang. Så forvent, at der kommer nysgerrige gæster fremover, fordi I er firstmovers, sagde Jon Gerner i sin åbningstale til skolen.

Relaterede nyheder

Søgning