Badning efter idræt

Badning efter idræt

Spørgsmålet om badning efter idræt fylder en del på mange skoler. 

Overordnet mener Dansk Skoleidræt, at elevernes deltagelse i idrætstimerne er det til enhver tid vigtigste parameter - og det må badet ikke blive en blokering for. Når det er sagt, så mener Dansk Skoleidræt, at badning og samværet i omklædningsrummet er en vigtig del af den danske idræts- og kropskultur, og et sted, hvor skolerne kan arbejde med den stigende kropsforskrækkelse hos de unge, fordi det i badet bliver synliggjort, at alle mennesker ser forskellige ud. Dansk Skoleidræt mener derfor, at skolerne skal sætte fokus på, at badning efter idræt er helt naturligt.

Vedtag principper for badning efter idræt
Det er den enkelt skole, der fastsætter reglerne for badning efter idræt. I den sammenhæng anbefaler Dansk Skoleidræts faglige udvalg, at skolen udformer et sæt principper som er afstemt blandt elever, forældre, lærere og skoleledelse. 

Dansk Skoleidræt har udarbejdet et oplæg til "Princip for badning i forbindelse med idræt", som skolerne kan lade sig inspirere af.

----

Video fra Sex & Samfund, der sætter fokus på badeproblematikken.

----

Omtale af badeproblematikken

Temaet omkring badning efter idræt har ved flere lejligheder været genstand for omtale. Både på Dansk Skoleidræts kanaler og i medierne.

Senest havde Dansk Skoleidræts magasin Idræt i Skolen fokus på emnet. Du kan se artiklerne her.

I artiklen henvises til tal fra undersøgelsen "Bevægelse i skoledagen 2019", hvor idrætslærere og idrætspædagoger svarer på, hvor ofte eleverne går i bad. Se undersøgelsen her - tallene for badning står på side 38.

Se også blogindlægget fra folkeskolen.dk "Bad efter idræt: Kropsforskrækkelsen starter i hjemmet".

----

Magasinet Samvirke har ligeledes haft et stort tema om emnet - se artiklen "Fællesbad: Sammenholdet kan vokse under bruseren".

----

Ultra Nyt bragte den den 25. november 2019 et indslag, der sætter spot på Dansk Skoleidræts tal på badeproblematikken, og hvor en række elever fra Bakkegårdsskolen i Gentofte giver deres besyv med.

----

Ny bog: "Kend din kropspolitik"
Undervisningsbogen "Kend din kropspolitik" fra Science Museerne ved Aarhus Universitet giver elever fra og med 6. klasse mulighed for at reflektere over og sætte ord på, hvorfor det kan være svært at acceptere sin krop, som den er. Bogen indeholder et større afsnit om badning efter idræt.

Ved hjælp af unges, fagfolks og forskernes stemmer, er det bogens hensigt at skabe debat og gøre unge mere bevidste om, hvordan omverdenen er med til at påvirke deres kropsopfattelse.

Bogen er gratis og kan læses eller downloades på www.kropspolitik.dk

----