Basketball

Basketball i skole og SFO

Basketball er udbredt over hele verden og nyder stigende popularitet blandt mange børn og unge.

Spillet er velegnet til brug i idrætsundervisningen, fordi regler, bolde og banernes størrelse kan tilpasses, så eleverne på alle klassetrin kan deltage og få en god oplevelse. 
Desuden indeholder basketball en masse glæde og bevægelse og medvirker til elevernes færdigheder og viden inden for boldbasis og boldspil udvikles i tråd med de opstillede kompetencemål for faget. 
Basketball ønsker primært at arbejde med indskolingen – men kan naturligvis også lave aftaler om mellemtrin og udskoling.

Danmarks Basketball-Forbund (DBBF), DGI Basketball og BørneBasketFonden har udviklet nogle spændende forløb til brug i idrætsundervisningen og har allerede et godt samarbejde med en masse skoler rundt om i landet.
Skolerne modtager 25 stk. lækre børnebasketbolde, for hver klasse der indgår en aftale om et skoleforløb (dog max 50 stk. pr. skole).

Tilbud om Basketball i skolen (PDF) Tilbud om Basketball i SFO'en (PDF)

Yderligere information, så kontakt: