Det Centrale Handicapråd

Inklusion i fokus

"Idræt og bevægelse i folkeskolen er for alle elever! Hvad enten de er små eller store, tykke eller tynde, sidder i kørestol, er blinde/svagsynede, har ADHD, autisme eller blot er usikre og har det svært med idræt. Med planlægning, omtanke, kreativitet og vilje kan det lade sig gøre at lave inkluderende undervisning, der åbner døren for alle elever til det vigtige læringsrum, som idrætsundervisningen er!"

Tre forhold skal opfyldes samtidigt, før man kan tale om inklusion:

  1. Eleverne skal være fysisk tilstede sammen for at udgøre et fællesskab.
  2. Eleverne i fællesskabet skal være aktive sammen. Det er ikke nok at være fysisk tilstede i samme rum. Et reelt fællesskab kræver samspil og aktive relationer. Det betyder ikke, at alle skal gøre det samme hele tiden.
  3. Eleverne skal opleve, at de har et gensidigt udbytte af deltagelse. Alle eleverne – ikke kun enkelte eller udvalgte grupper af eleverne – skal have gavn af deltagelsen i fællesskabet. Både fagligt og socialt.
Læs mere om inklusion i idrætsundervisningen og få tip og ideer

Yderligere information, så kontakt: