Teori og didaktiske modeller

Kropsbasisdugen

Formålet med Kropsbasis-dugen er, at lærere og elever arbejder bevidst og målrettet med udvikling af elevernes kropsbevidsthed gennem læringsforløb, der fordrer elevernes kropbasis.

Veltilrettelagt undervisning motiverer eleverne til mere bevægelse og fremmer deres læring. Kropsbasis-dugen rummer didaktiske modeller til planlægning af god idrætsundervisning, der både tager hensyn til, hvad eleverne skal lære og til elevernes læreproces - herunder refleksion, medbestemmelse, motivation og differentiering. 

Læs lærervejledningen til Kropsbasis-dugen her

Kropsbasis-dugen er illustreret her: