Vejledende mål

Vejledende mål for idrætten i samfundet

Efter 2. klassetrin

Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg.

Efter 5. klassetrin

Eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab.

 • Eleven kan organisere nye og gamle idrætslege.
 • Eleven har viden om nye og gamle idrætslege.
 • Eleven kan diskutere fordele og ulemper ved organiseret og selvorganiseret idræt.
 • Eleven har viden om organiseringsformer i idræt.
 • Eleven kan beskrive lokalområdets idrætsmuligheder.
 • Eleven har viden om lokalområdets muligheder for organiseret og selvorganiseret idræt.

Efter 7. klassetrin

Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer.

 • Eleven kan tilrettelægge et forløb for selvorganiseret idræt.
 • Eleven har viden og planlægning af selvorganiseret idræt.
 • Eleven kan analysere aktuelle problemstillinger forbundet med idrætsudøvelse.
 • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger forbundet med idrætsudøvelse.

Efter 9. klassetrin

Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv.

 • Eleven kan deltage i udvikling af idrætslige aktivitetstilbud.
 • Eleven har viden omorganiseringsmuligheder for idrætsudøvelse.
 • Eleven kan diskutere samspillet mellem samfund og idrætskultur.
 • Eleven har viden om sammenhænge mellem samfundstendenser og idrætskultur