Vejledende mål

Vejledende mål for normer og værdier

Efter 2. klassetrin

Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter og lege.

 • Eleven kan respektere regler og aftaler for idrætsaktiviteter.
 • Eleven har viden om regler og aftaler for idrætsaktiviteter.

Efter 5. klassetrin

Eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab.

 • Eleven kan opstille individuelle og fælles regler.
 • Eleven har viden om regelsæts formål og struktur.
 • Eleven kan samtale om tabe- og vindereaktioner.
 • Eleven har viden om tabe- og vindereaktioner.
 • Eleven kan handle i overensstemmelse med fairplay.
 • Eleven har viden om fairplay.

Efter 7. klassetrin

Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer.

 • Eleven kan analysere normer og værdier i idrætskultur.
 • Eleven har viden om normer og værdier i idrætskultur.

Efter 9. klassetrin

Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv.

 • Eleven kan vurdere udviklingen af normer, værdier og etik i idrætskultur.
 • Eleven har viden om udviklingen af normer, værdier og etik i idrætskultur.