Praktiske tips til afvikling af idræt under corona

Praktiske tips til afvikling af idræt under corona
Små opmærksomhedspunkter i idrætsfaget kan gøre en forskel for forebyggelsen af coronavirus. Derfor er det vigtigt at gøre en indsats efter bedste evne. Det skal selvfølgelig gå hånd i hånd med formidlingen af faget. Derfor må man søge de pragmatiske løsninger. Disse løsninger kan afhænge af de meget store lokale forskelle, der er mellem skoler og klasser. Dvs. hvor meget plads man har, antallet af tilgængelige materialer og rekvisitter, antallet af børn i klasserne og om man har en eller flere klasser ad gangen. Så opfordringen skal lyde på at klø på med undervisningen og tage de forholdsregler, der er mulige inden for rimelighedens grænser. Du vil stadig nedsætte risikoen for smitteoverførsel - at fjerne den helt vil man aldrig kunne.

Her er de sædvanlige retningslinjer efterfulgt af eksempler på gode råd:

 • Alle afspritter/vasker hænder som minimum inden undervisning og ved skift mellem lokaler.
 • Afstandskravet på hhv. 1 meter (og 2 meter ved fysisk anstrengelse) overholdes, hvor det er muligt.
 • Elevernes faste gruppering skal være udgangspunktet for alle aktiviteter i skolen/institutionen eller SFO'en. Grupperingen bør typisk udgøre op til maksimalt 25-30 elever/kursister og bør primært undervises i samme lokale.
 • Benyttede rekvisitter/redskaber sprittes så vidt muligt af efter undervisningen.
 • Rekvisitter som ikke kan afsprittes kan evt. komme i karantæne i 48 timer.
 • Ryk gerne rundt på aktiviteterne i årsplanen, så idrætsgrene med tæt kontakt kommer senere på sæson.
 • Forlæng udendørssæsonen.
 • Vær ekstra omhyggelig med hygiejnen ved modtagning i redskabsaktiviteter.
 • Vær særlig opmærksom på og tag særlige hensyn til børn som er særligt udsatte.
 • Stol på din egen sunde fornuft.
 • Lad evt. en klasse gå tidligere i bad end de andre - og skift næste gang, og husk afstand i badet.
 • Lad den ene klasse have udelukkende teori - og skift næste gang.