Teori og didaktiske modeller

Teori og didaktiske modeller

Dansk Skoleidræt tilbyder faglig inspiration og står bag en række materialer, der kan bruges i idrætsundervisningen.

Gennem de seneste år har Dansk Skoleidræt udviklet undervisningsduge til indholdsområderne:

Magasinet ”Idræt i Skolen”, Dansk Skoleidræts nyhedsbrev og hjemmesider bringer løbende nyheder om idrætsfaget. I 2015 udkom temahæftet Idrætsfaget i bevægelse.

Nyt materiale til arbejdet med temaet "Idræt og sundhed"

En ny dug, praksiskort, elevtekster og lektionsplaner gør arbejdet med temaet "Idræt og sundhed" nemt. 

Læs mere

Undervisningsduge til idrætsfaget

Dansk Skoleidræt har udviklet en række undervisningsmaterialer, som er knyttet til idrætsfagets indholdsområder. I 2019 var temaet løb, spring og kast, og der er udviklet det didaktiske redskab Løb,spring og kast-dugen samt laminerede aktivitetskort, som du kan anvende i undervisningen. Det seneste skud på stammen er Sundhedsdugen, der i samspil med de medfølgende materialer giver dig redskaber til at arbejde med temaet Idræt og sundhed i idrætsundervisningen.

Du kan bestille undervisningsdugene i webshoppen.

  • Sundhedsdugen (inkl. praksiskort) koster 369 dkr. samt fragt og ekspeditionsgebyr (kr. 75,-).
  • Løb, spring og kast-dugen (inkl. praksiskort) koster 369 dkr. samt fragt og ekspeditionsgebyr (kr. 75,-).
  • Boldspils-dugen koster 249 dkr. samt fragt og ekspeditionsgebyr (kr. 75,-). 
  • Kropsbasis-dugen koster 249,- dkr. samt fragt og ekspeditionsgebyr (kr. 75,-). 
  • Danse-dugen (inkl. praksiskort) koster 369,- dkr. samt fragt og ekspeditionsgebyr (kr. 75,-). 

Faglig inspiration

 

Dansk Skoleidræt har samlet en række materialer til brug i den daglige idrætsundervisning og frem mod prøven i 9. klasse. 

Idrætslærernes Forum samler hvert år idrætslærere fra hele landet.
Her kan alle idrætslærere på praktiske og teoretiske workshops blive inspireret til undervisningen og møde kolleger til erfaringsudveksling og sparring om faget.
I 2017 var 350 lærere til Idrætslærernes Forum i Vingsted og Ringsted. Se stemningsbilleder her:

Events

Fællesskab og gode idrætsoplevelser i idrætsundervisningen. Dansk Skoleidræt tilbyder elever i landets skoler og andre uddannelsesinstitutioner at deltage i forskellige turneringer og stævner. Det er turneringer og stævner, der kan fungere som en integreret del af idrætsundervisningen eller som en afsluttende event på et undervisningsforløb.

Fx Skolehøvdingebold.dk et særligt undervisningsmateriale, der sikrer, at alle i klassen har en aktiv rolle ved turneringen.

Som en del af Skolernes Motionsdag udgiver Dansk Skoleidræt hvert år inspiration og materialer til brug i idrætsundervisningen frem mod motionsdagen. Bl.a findes et inspirationshæfte med forslag til indholdsområder fra Fælles Mål under alle aktiviteter. 

Skoleidrættens Forårsfestival giver lærere og elever mulighed for at blive fagligt inspireret af dygtige instruktører fra fx foreninger. Festivalen er også en chance for at få skabt et længerevarende samarbejde, hvor foreninger kan byde ind til kortere eller længere forløb i undervisningen.

Skoleidrættens Forårsfestival kan i idrætsundervisningen skabe rammen for Den Åbne Skole og fungere som en event i idrætsundervisningen.

Skolesport har udviklet et undervisningsmateriale om motorik. Få inspiration i legekataloget til lektioner, der kan ligge både i idrætsfaget og i den understøttende undervisning.