Teori og didaktiske modeller

Teori og didaktiske modeller

Dansk Skoleidræt tilbyder faglig inspiration og står bag en række materialer, der kan bruges i idrætsundervisningen.
Gennem de seneste år har Dansk Skoleidræt udviklet undervisningsduge til indholdsområderne:

Desuden kan du her få inspiration til:

Magasinet ”Idræt i Skolen”, Dansk Skoleidræts nyhedsbrev  bringer løbende nyheder om idrætsfaget. I 2015 udkom  temahæftet Idrætsfaget i bevægelse, find det her.

Nyt materiale til arbejdet med temaet "Idræt og sundhed"

En ny dug, praksiskort, elevtekster og lektionsplaner gør arbejdet med temaet "Idræt og sundhed" nemt. 

Læs mere

Undervisningsduge til idrætsfaget

Dansk Skoleidræt har udviklet en række undervisningsmaterialer, som er knyttet til idrætsfagets indholdsområder. Materialerne er bygget op omkring et didaktiske redskab, hvor aktiviteter og materialer er indtænkt, som det er særligt anvendeligt i undervisningen.

Du kan læse mere og bestille undervisningsdugene i webshoppen:

  • Sundhedsdugen (inkl. praksiskort) koster 369 dkr. samt fragt og ekspeditionsgebyr (kr. 75,-).
  • Løb, spring og kast-dugen (inkl. praksiskort) koster 369 dkr. samt fragt og ekspeditionsgebyr (kr. 75,-).
  • Boldspils-dugen koster 249 dkr. samt fragt og ekspeditionsgebyr (kr. 75,-). 
  • Kropsbasis-dugen koster 249,- dkr. samt fragt og ekspeditionsgebyr (kr. 75,-). 
  • Danse-dugen (inkl. praksiskort) koster 369,- dkr. samt fragt og ekspeditionsgebyr (kr. 75,-). 

Faglig inspiration

Dansk Skoleidræt har samlet en række materialer til brug i den daglige idrætsundervisning og frem mod prøven i 9. klasse. 

Idrætslærernes Forum samler hvert år idrætslærere fra hele landet. Her kan alle idrætslærere på praktiske og teoretiske workshops blive inspireret til undervisningen og møde kolleger til erfaringsudveksling og sparring om faget. Idrætslærernes Forum i efteråret 2021 er desværre aflyst pga. Corona-pandemien.
Ca. 350 lærere er samlet til Idrætslærernes Forum, se evt. stemningsbilleder her: