Forside/Idrætsfaget/Temabaseret idrætsundervisning

temabaseret idrætsundervisning

Skab meningsfuld og sammenhængende idrætsundervisning

Temabaseret idrætsundervisning

Få dannelsen med i din idrætsundervisning

Når vi arbejder temabaseret i idrætsundervisningen, flytter vi fokus fra taktik og teknik til relationer, dannelse og alt det, der er rundt om idræt.

Idræt er leg, spil, konkurrencer og fordybelse, men idræt er også meget mere end det, og det skal læreren være opmærksom på og hjælpe eleverne til både at se, mærke og forstå.

Idræt spiller en særlig rolle i vores samfund og kultur, for vores sundhed og identitet og ikke mindst for måden, vi omgås med hinanden. Temaer kan hjælpe med at sætte ovenstående i spil i undervisningen, hvilket også er vigtigt i forhold til at undervise eksemplarisk, så eleverne ikke først finder ud af, hvad temaer er, når de skal til afgangsprøven i 9. klasse.

Du vælger selv, om du vil arbejde med udgangspunkt i temaer eller indholdsområder.

Dansk Skoleidræt anbefaler temabaseret idrætsundervisning

Temabaseret idrætsundervisning har nogle klare fordele. Temaerne giver mulighed for at arbejde med flere perspektiver på idrætten, og det kan gøre det nemmere at inkludere alle elever i undervisningen. Det giver eleverne flere deltagelsesmuligheder, og eleverne kan lære noget, som de kan overføre til andre dele af deres liv. 

Temabaseret idrætsundervisning er kommet mere i fokus efter at Prøven i idræt blev indført i 2014. Til prøven skal eleverne nemlig sammensætte et praksisprogram ud fra et selvvalgt tema og to indholdsområder, som de trækker. Eleverne skal arbejde med temaet i undervisningen gerne af flere omgange, for at det rigtigt skal give mening.  

Hvilke temaer kan jeg arbejde med?

Her på siden kan du finde inspiration til temaforløb og tematekster, som du kan anvende i idrætsundervisningen. Læs også om de forskellige tilgange til den temabaserede undervisning.

Idræt og kultur

Idræt og kultur er et bredt tema, der både kan handle om forskellige idrætskulturer rundt om i verden, men også om kendte såvel som ukendte og utraditionelle idrætter her i Danmark.

Idræt og samfund

Idrætsfaget rummer mulighed for at præsentere eleverne for mange former for fællesskaber og hermed demokratiske processer, når der afprøves forskellige idrætstilbud.

Idræt og sundhed

I idrætsmæssig sammenhæng bør sundhed defineres bredt, og det vil derfor være oplagt at arbejde med både fysisk, mental og social sundhed i faget.

Idræt og identitet

Når eleverne arbejder med forskellige idrætslige aktiviteter, kan de lære at skærpe deres opmærksomhed og sanser i forhold til at forstå og mærke egne og andres kropslige reaktioner.

Idræt og samarbejde

Idrætsfaget rummer en enestående mulighed for at udfordre og udvikle elevernes samarbejdskompetencer. Mange idrætslige aktiviteter er afhængige af, at deltagerne formår at samarbejde.

Andre temaer

Der er mange andre temaer, som rummer gode muligheder for at arbejde med idrætsfagets kompetenceområder.
Du kan evt. lade dig inspirere af Faghæftet for idræt eller se nærmere på vores samling af tematekster.

Alt du skal vide om temabaseret idrætsundervisning

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om temabaseret idrætsundervisning i grundskolen.

Hvad er et tema?

Et tema i den her sammenhæng kan defineres som en grundlæggende idé, der er med til at skabe et indhold for idrætsundervisningen, som er udover de praktiske indholdsområder. Et tema bidrager med et eller flere nye perspektiver og giver samtidig mere bredde og dybde til undervisningen.

Hvilke temaer er der i temabaseret idrætsundervisning?

De overordnerede temaer er:

 • Idræt & kultur
 • Idræt & samfund
 • Idræt & sundhed
 • Idræt & identitet
 • Idræt og samarbejde

Hvad anbefaler Dansk Skoleidræt ift. temabaseret idrætsundervisning?

Vores anbefalinger afhænger helt af, hvor du og dine idrætskollegaer er og hvordan I arbejder.

MINDRE ERFAREN: Er du/I der, hvor temabaseret idrætsundervisning er nyt og I ikke har de store erfaringer, så vil et godt første skridt måske være at starte med den tilgang, der hedder fra ”indholdsområde til tema”. Her vælger du et indholdsområde; fx fysisk træning og lægger et tema nedover; fx Idræt og sundhed. I undervisningen arbejder I med fysisk træning, men temaet Idræt & sundhed bidrager så med forskellige perspektiver. Fx Fysisk træning ift. mental, social og fysisk sundhed. Det kunne være et perspektiv, der handler om fysisk træning og aktivitet i relation til levevilkår og livsstil. Sundhedsdugen (LINK) kunne være et godt udgangspunkt. Vi anbefaler minimum fire undervisningsgange i træk med det samme tema. Vores erfaring er, at man fint kan have det samme tema helt op til otte undervisningsgange i træk. 

MERE ERFAREN: Er I mere erfarne eller har I bare mod på måske at tage et lidt større skridt, kan I vælge tilgangen, hvor det er temaet, der er udgangspunktet – fra tema til indholdsområde. I beslutter jer fx for temaet idræt og kultur og vælger derefter indholdsområderne fx Dans & udtryk og Boldbasis og boldspil. Med denne tilgang bidrager temaet i endnu højere grad med flere perspektiver på indholdsområderne. 

Hvad er et undertema?

De overordnede temaer kan godt være svære at omsætte til konkret, relevant og meningsfuld idrætspraksis. Derfor er det en god idé at lave et undertema ud fra det overordnede tema. Det kunne fx at det overordnede tema var Idræt og identitet – undertemaet kunne så være “Mine og dine grænser”. Formålet med det temabaserede forløb kunne være, at eleverne i et idrætsligt perspektiv arbejder med at vandre på, udfordre og udvikle deres egne fysiske sociale og psykiske grænser samt bliver bevidste om klassekammeraternes grænser. Nu skulle det gerne blive nemmere at understøtte temaet med aktiviteter, der opfylder formålet.

Hvilke tilgange findes der til temabaseret idrætsundervisning?

Der findes overordnet to tilgange til den temabaserede idrætsundervisning:

 • Fra tema til indholdsområde
 • Fra indholdsområde til tema

Derudover kan du arbejde med den situationsbestemte tilgang. Læs mere om alle tre tilgange her

Det blir’ ikke nemmere

Tematekster til idrætsundervisningen

Her finder du en samlet oversigt over tematekster, som du kan anvende i idrætsundervisningen. Temateksterne er inddelt i forskellige temaer, og der er skrevet normalsider på, så arbejdet med at opgive pensum bliver nemmere. Temateksterne har vi fundet i diverse magasiner, på hjemmesider og nyheder.


Tilgange til temabaseret idrætsundervisning

Fra tema til indholdsområde

Når man vælger tilgangen “Fra tema til indholdsområde”, betyder det, at temaet er omdrejningspunktet for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Eksempel: Fra tema til indholdsområde

Temaet som omdrejningspunkt

”Fællesskab” er valgt som gennemgående tema i et halvt år på årsplanen. Eleverne lærer hermed, at de gennem forskellige konkrete idrætsaktiviteter kan reflektere over og perspektivere deres kropslige oplevelser og erfaringer til samme tematik. Måske opleves og erfares temaet ”Fællesskab” forskelligt, alt efter hvilket undervisningsforløb (fx bold vs. løb, spring og kast), det bliver brugt til.

Idræt faghæfte 2019

Fra indholdsområde til tema

Modsat den temabaserede tilgang kan man som idrætslærer vælge at gå fra indholdsområde til tema. Det betyder, at man arbejder med udgangspunkt i et udvalgt alsidigt idrætsområde, fx løb, spring og kast eller kropsbasis, hvor temaset kobles på, alt efter hvilket tema, man vurderer passer godt til det valgte forløb.

Eksempel: Fra indholdsområde til tema

Temaet kobles på kropslige og idrætslige aktiviteter

En årgang har lige gennemført et 12-ugers forløb, hvor undervisningsformen har taget afsæt i rotationsprincippet (alle elever har været fire uger ved hhv. natur og udeliv, boldbasis/boldspil samt løb, spring og kast). Som afslutning på forløbet har årgangens idrætslærere valgt at give eleverne et kort oplæg om temaet ”samarbejde” og beder derefter eleverne om i mindre grupper skriftligt at beskrive, hvordan de har oplevet temaet ift. de tre indholdsområder.

 Idræt faghæfte 2019

Situationsbestemt tilgang

Den situationsbestemte tilgang kan ses som en udløber eller nuance af de to tilgange. Metoden forudsætter, at eleverne har arbejdet med et givent tema tidligere i idrætsundervisningen.

Den situationsbestemte metode kan være en fordel at benytte sig af, fordi idrætsundervisning ofte er uforudsigelig. Man planlægger undervisningen, men man kan ikke planlægge, hvordan eleverne reagerer på aktiviteterne. Læringen i idræt sker ofte i situationer, hvor man ikke havde forventet det, fordi der i det strukturerede kaos forekommer uventede situationer. Derfor er det væsentligt at være klar til at handle situationsbestemt og trække fx tråde til et tema. I relation til prøven i idræt, så vil denne tilgang hjælpe eleverne til at tænke temaer ind i flere forskellige indholdsområder og aktiviteter.

Eksempel: Situationsbestemt tilgang

Situationen kobles til temaet “Grænser”

To 6. klasser står sammen i en stor rundkreds i hallen. De skal varme op, inden de skal arbejde med nogle boldbasisaktiviteter. På skift skal eleverne løbe ind i centrum af rundkredsen og vise en kropslig opvarmningsøvelse, som klassekammeraterne i rundkredsen derefter skal kopiere i ca. 10 sekunder. Underviseren (Peter) starter og herefter følger tre elever uden problemer, men den fjerde i rækken kigger ned i gulvet og bliver stående. Peter griber situationen og går hen til eleven (Maria) for at anerkende hende i situationen.

Peter: ”Dit kropssprog viser mig, at du ikke har lyst til at vise en øvelse. Er det rigtigt?”. ”Ja”, svarer Maria. Peter: ”Okay, hvad er det, der gør, at du ikke har lyst?”. Maria: ”Jeg synes, det er ubehageligt at stå over for så mange, og jeg kan ikke finde på noget”. Peter: ”Okay, det er helt i orden”. Er det bedre, hvis jeg stiller mig her ved siden af dig, og vi gør det sammen?”. ”Ja”, svarer Maria. Peter og Maria aftaler en øvelse, som de laver sammen. 

Yderligere tre elever har ikke lyst til at gå ind i rundkredsen og vise en øvelse. Peter gentager samme procedure som ovenfor beskrevet. Efter opvarmningen afrunder Peter ved kort at minde eleverne om, at de tidligere har arbejdet med temaet grænser. Peter: ”Der var nogle gode eksempler på, hvordan nogle af jer vandrede på jeres sociale grænse. Som vi har talt om tidligere, så er det helt okay at sige nej. Men I skal være klar til at arbejde med jeres grænser, fordi det udvikler jer. Det var I også – det var rigtig flot.” Peter fortsætter: ”Gå sammen med den, I står ved siden af, og tal i et minut om, hvordan vi næste gang kan gøre det mere trygt for alle at gå ind i rundkredsen og vise en øvelse”. Eleverne kommer med flere gode svar. Blandt andet at de næste gang er sammen to og to eller stiller sig i to eller tre rundkredse, så der ikke er så mange, der kigger.

Peter havde på forhånd ikke tænkt over at temaet ”Grænser” skulle blive aktuelt, men nogle elever reagerede uventet på opvarmningen. Peter greb situationen, fordi han kunne se et læringspotentiale for eleverne. Eleverne havde tidligere haft et forløb om grænser, så de kunne hurtigt relatere til det. Det er værd at bemærke, at der i situationen er læringspotentiale for alle eleverne. De elever som havde det fint med øvelsen lærer at nogle af deres klassekammerater har andre grænser end dem selv, og at det fuldt ud accepteret at sige fra, men at man skal være villig til at udvikle sig. De elever som følte sig utrygge lærte, at det er helt okay at sige fra, at de har en idrætslærer der accepterer det, men samtidig gerne vil hjælpe dem med at udvikle sig på det punkt.

Nyhedsbrev

Hold dig skarp

Tips og tricks til idrætsfaget

  Kontakt

  Udfyld oplysningerne herunder, så tager vi kontakt til dig hurtigst muligt.

  Søgning