GameBoosters

Slut med kedelige pauser

Slut med kedelige pauser

Formålet med kurset er at uddanne deltagerne til at være GameBoosters på egen skole. GameBoosters sikrer den aktive pause for eleverne i 4.-6. klasse, hvor de ældste elever er igangsættere af anderledes aktiviteter og turneringer i pauserne i løbet af skoledagen.

GameBoosters er et tilbud til alle landets skoler om aktive pauser til glæde og gavn for alle! GameBoosters får eleverne til at bevæge sig mere i løbet af skoledagen.

Det giver:

  • Mere liv i skolegården - både fysisk og socialt
  • Bedre trivsel blandt eleverne både på egen årgang - og på tværs af skolens årgange
  • Øget sundhed og læring hos eleverne

Kurset indeholder introduktion til Aktivitetshjulet i teori og praksis samt afvikling af småspil og aktiviteter. Eleverne skal i mindre grupper planlægge og introducere udvalgte turneringer. Gennem hele kurset får eleverne teoretiske indspark samt fif og gode ideer ift. rollen som igangsætter og rollemodel.

Det anbefales, at den enkelte skole efter egne kriterier udvælger 6-8 elever, gerne af begge køn og på tværs af klasser og/eller klassetrin. Desuden anbefales det, at hver skole har en tovholderlærer, som deltager på kurset. For tovholderne vil der være fokus på synliggørelse og ”drift” af GameBoosters i hverdagen på egen skole.

Alle deltagere kan se frem til en dag med sjov og masser af fysisk aktivitet, hvorfor både elever og lærere bedes møde op i idrætstøj til kurset.

Læs mere om GameBoosters.