Bevægelse i udskolingen

Sæt skub i skolens ældste elever

Sæt skub i skolens ældste elever

Formålet er at blive dygtigere til at skabe gode bevægelsesrammer, -koncepter og -aktiviteter, der holder ved, i både undervisning og frikvarter for eleverne i 6.-9. klasse 

Kurset tager afsæt i Dansk Skoleidræts erfaringer med bevægelse på udskolingsområdet, bl.a. projekter som KreaKtive Unge, Fun Skills, Sæt Skolen i bevægelse og Bevæg Udskolingen. Efter workshoppen vil du stå med helt konkret inspiration til at arbejde med bevægelse for de store elever. På workshoppen arbejder du med udgangspunkt i den egen skoles rammer. 

 

Det får du på workshoppen: 

  • Inspiration til strukturer og aktiviteter, der kan være et startskud til at skabe god bevægelse i udskolingen.
  • Indblik i, hvordan du med en innovativ tilgang inddrager eleverne i at skabe gode bevægelsesrammer, - koncepter og -aktiviteter. 
  • En proces, hvor vi arbejder med din skoles styrker og udfordringer ift. rammerne for bevægelse i udskolingen. Dette med henblik på at identificere, hvad I kan gøre på skolen for at styrke rammerne. 
  • Inspiration og sparring fra andre lærere i relation til, hvordan de arbejder med bevægelse på deres skoler.
  • Konkret planlægning af bevægelse i din undervisning eller i løbet af skoledagen.