Junioridrætslederuddannelsen for elever

Sådan bliver du junioridrætsleder

Sådan bliver du junioridrætsleder

Uddannelsen tager udgangspunkt i materialet Junioridrætsleder, som giver eleverne en indføring i formidling af bevægelsesaktiviteter. På uddannelsen klædes eleverne på til at organisere og planlægge aktiviteter afstemt efter målgruppe med kendskab til børns motoriske udvikling. Centralt i uddannelsen er elevernes tilegnelse af færdigheder og kompetencer i justering og tilpasning af aktiviteter samt at udvikle nye aktiviteter. Det er fordelagtigt, at eleverne på uddannelsen har mulighed for at afprøve og øve sig i at være junioridrætsleder mellem undervisningsgangene. Dette foregår på egen skole, fx blandt yngre elever.

Formålet med uddannelsen er, at eleverne efter endt uddannelse som junioridrætsleder:

  • Kan fungere som trænere og er bevidste om leder-/trænerrollen.
  • Har kendskab til krop, motorisk udvikling og træning.
  • Kan planlægge og formidle.
  • Kan lave aktivitetsudvikling og justere aktiviteterne, så de optimeres i forhold til den gruppe af deltagere, der undervises.
  • Har kendskab til en forening, og hvordan arbejdet i en forening organiseres og drives.
  • Er i stand til at udvikle og gennemføre aktiviteter med fokus på fysisk aktivitet og bevægelse for de yngre elever.
  • Kan inddrages i mange sammenhænge på skolen. Fx i bevægelsesbånd, i pauserne, i undervisningen, i SFO’en og i samarbejdet med det lokale foreningsliv.
Læs meget mere om junioridrætsledere her