Alle børn med i idrætsfaget - udvidet kursus

Inklusion af elever med særlige behov og skader

Inklusion af elever med særlige behov og skader i idrætsfaget – UDVIDET KURSUS

På dette udvidede kursus får deltagerne praktiske erfaringer og viden om, hvordan idrætsundervisningen tilrettelægges, så alle elever deltager i idrætsfaget på bedst mulig vis. På kurset arbejder vi med, hvordan vi som undervisere kan skabe en deltagelseskultur, hvor eleverne ikke vælger, OM de kan/ikke kan deltage, men i stedet HVORDAN de deltager.

Kurset har til formål at give deltagerne:

  • Inspiration til metoder, som gør aktiviteter inkluderende og er nemme at anvende i idrætsundervisningen.
  • Inspiration til differentiering af undervisning og metoder til deltagelse på anden vis for enkelte elever.
  • Erfaring med Det Tilpassede Aktivitetshjul, der kan bruges til at justere aktiviteter, så alle elever kan deltage.
  • Viden om inklusion af elever med særlige behov og skader i idræt – herunder også prøven i idræt
  • Aktivitetsbeskrivelser af de aktiviteter og metoder, vi afprøver undervejs i kurset.
  • Refleksion over egen praksis og erfaringsudveksling med kollegaer fra andre skoler.
  • Detaljeret planlægning af inklusions-tiltag i egen idrætsundervisning

Kurset bygger på materialet ”Alle børn med i idrætsfaget”, der er udviklet af Dansk Skoleidræt i samarbejde med bl.a. Parasport Danmark og Videnscenter om Handicap. Kurset er af delvist praktisk karakter, så mød op i idrætstøj. Medbring dine nuværende års- og forløbsplaner for idræt.

Kurset er med fuld forplejning.