Løb, spring og kast

Introduktion til Løb, spring og kast-dugen

Introduktion til løb, spring og kast

Kurset har fokus på, at deltagerne får erfaring og kendskab til, hvordan man som underviser kan arbejde med faglige begreber inden for løb, spring og kast i praksis.Kurset har derfor som formål at:

  • Deltagerne får indsigt i, hvordan de kan koble Løb, spring og kast-dugen til undervisningsaktiviteter.
  • Deltagerne afprøver en række aktiviteter, som danner udgangspunkt for at udvikle færdigheder og viden inden for løb, spring og kast. 
  • Deltagerne får ideer til, hvordan man kan skabe god undervisning i løb, spring og kast – også selv om man ikke selv har stor erfaring med løb, spring og kast.

Deltagerne får en indføring i Løb, spring og kast-dugens didaktiske model, som bidrager til at variere og strukturere undervisningen i løb, spring og kast. Man vil opnå indsigt i, hvordan Løb, spring og kast-dugen både støtter idrætslærerens navigation i undervisningen, samt skaber mulighed for refleksion og samtale med eleverne om løb, spring og kast i undervisningen.

Deltagerne afprøver de aktivitetskort som er knyttet til Løb, spring og kast-dugen og får ideer til, hvordan disse kan justeres til egen målgruppe.