Prøven i idræt - online

Kurset, der giver de sidste svar

Kurset har til formål at give deltagerne kendskab til prøvens formelle struktur samt indsigt i den praktiske afvikling af selve prøven.

På kurset får du:

  • En grundig gennemgang af selve prøveforløbet og prøveafviklingen.
  • Forslag til hvordan du kan koble temaer til indholdsområderne samt eksempler på idrætsfaglige tekster og modeller, der kan understøtte elevernes refleksion og tilegnelse af fagbegreber, som de kan sætte i spil til prøven.
  • En gennemgang af vurderingskriterierne set ud fra elevernes, lærerens og censors perspektiv.
  • Gode råd og sparring til afviklingen af selve prøven.
  • En konkret tjekliste til hhv. elever og lærere.