Motorik og leg i indskolingen og førskole

Formålet med kurset er at klæde det pædagogiske personale på til at anvende leg og bevægelse målrettet, og dermed styrke børnenes motoriske færdigheder og evne til at indgå i en skoledag med leg og bevægelse.

Kurset starter med en kort teoretisk introduktion til leg, motorik og sanser samt deres betydning for børns læring og trivsel. Derefter bevæger kurset sig inden for to områder:

  • Leg og Legens Udviklingsmuligheder

I denne del arbejder vi med modellen ”Legens Udviklingsmuligheder”, som anvendes til at vurdere målet med en leg. Gennem modellen kigger vi på, hvordan en leg kan bidrage til børnenes psykiske, kognitive, sociale og fysiske udvikling, og dermed styrke deres evne til at indgå i en hverdag med leg og bevægelse.

  • Motorik med fokus på grovmotoriske færdigheder

I denne del af kurset arbejder vi med aktiviteter og lege til at styrke de grovmotoriske færdigheder krybe/kravle, gå/løbe, hoppe, snurre/dreje og balance/kropsspænding. Alle aktiviteter har et legende fokus, så motorik er sjovt og kan laves af hele klassen på én gang - uanset børnenes forudsætninger og udfordringer. Til alle færdighederne præsenteres aktiviteter, der kan laves individuelt, i par eller i mindre grupper samt lege, hvor motorikken er mere skjult.

Som en del af kurset vil der undervejs indgå refleksioner og erfaringsudveksling mellem deltagerne omkring deres egen praksis og udfordringer i hverdagen.

Kurset er af primært praktisk karakter, da vi afprøver en masse lege og aktiviteter på egen krop, som deltagerne efter kurset kan tage direkte med hjem og anvende i deres dagligdag. Deltagerne får adgang til alle aktiviteterne via vores online platform Aktivitetsdatabasen.dk.

Kurset henvender sig til pædagogisk personale i indskolingen samt førskole-tilbud, men kan også være gavnligt for pædagoger for ældstegrupper i børnehaven samt vikarer i skolen.

Kurset er med fuld forplening.