Forside/Nyheder/Markante navne holder oplæg på Bevægelse på Tværs

Nyheder

9. august 2022

Markante navne holder oplæg på Bevægelse på Tværs

Konferencen, der har fokus på kommunernes rolle inden for bevægelse i skolen, får i år besøg af bl.a. skoleekspert Andreas Rasch-Christensen fra VIA og professor Andy Daly-Smith fra University of Bradford.

Så er det ved at være sidste chance, hvis du skal nå at tilmelde dig årets udgave af Bevægelse på Tværs. Dansk Skoleidræts populære konference foregår torsdag den 29. september 2022 i Nyborg.

På plakaten denne gang er flere markante oplægsholdere.

Glæd dig til forskningschef og skoleekspert Andreas Rasch-Christensen fra VIA University College, der tager temperaturen på de seneste års skoleudvikling og på elementer fra skolereformen; herunder bevægelse i skoledagen. Han forholder sig til såvel nationale som kommunale perspektiver for fremtidens skole – for giver ”de nye hegnspæle” overhovedet mening? Der er nu gået otte år, siden skolereformen blev indført – hvordan kommer vi videre med at få implementeret og forankret en meningsgivende og varieret skoledag? Og hvad med dannelsesaspektet? Andreas‘ perspektiver på ”de nye hegnspæle” bliver efterfølgende drøftet i en talk med Dansk Skoleidræts generalsekretær Bjørn Friis Neerfeldt.

Mød også professor Andy Daly-Smith fra University of Bradford til oplægget ”Creating Active Schools – samskabelse om bevægelse i skolen”. Andy fortæller om de erfaringer, han har gjort med en model, der bringer alle skoleinteressenter i spil og med implementeringen af modellen relateret til kommunale aspekter. Andy er en af de førende forskere i verden omkring samskabelsesprocesser i skolen og adfærdsændringer.

Fra den danske kommunale verden er Jarl Falk Sabroe på programmet. Han er formand for udvalget for Børn og Skole i Holbæk Kommune, der er én af to danske frikommuner. Jarl Falk Sabroe deler gode erfaringer, udfordringer og refleksioner over, hvad de nye rammer og intentioner som frikommune har betydet for den politiske ledelse på skoleområdet.  

Det er syvende gang, Dansk Skoleidræt inviterer kommunale chefer og konsulenter fra landets kultur og fritids-, sundheds- og skoleforvaltninger til en dag, hvor der bliver mulighed for at gå i dybden med arbejdet med at fremme mere og bedre bevægelse i skoledagen. Udover en række oplæg bliver der god tid til netværksseancer mellem deltagerne, hvor der bliver rig mulighed for at hente ny inspiration til arbejdet – på tværs af fagligheder og kommunegrænser.

Igen i år udvides konferencens målgruppen, så de ansvarlige for bevægelsen på hver enkelt skole fra henholdsvis skoleledelsen og det pædagogiske personale ligeledes er meget velkomne. Erfaringerne viser nemlig, at samarbejdet på tværs af kommunale forvaltninger og skoler er helt afgørende for implementeringen af en varieret skoledag med mere sundhed, motion og bevægelse.

Relaterede nyheder

Søgning