Den Gode Skolestart

Leg og bevægelse skaber den gode overgang til skolen!

Den Gode Skolestart hjælper skoler og børnehaver med at give børn en tryg skolestart. Gennem leg og bevægelse udvikler børnene kompetencer til deres kommende skolestart og mødet med nye kammerater. I forløbet mødes børnehavebørn og børnehaveklasseelever og leger velkendte lege. På den måde skabes genkendelighed i overgangen fra børnehave til skole. Derudover er forløbet med til at styrke personalets samarbejde på tværs.

Den Gode Skolestart kan både fungere som en tværgående indsats på kommunalt plan såvel som på en enkelt skole med dertilhørende børnehaver. 

 

Forløbet består af en workshop og efterfølgende besøgsdage samt et legekatalog.

 

Workshop

Gennem en workshop introduceres det pædagogiske personale til modellen Legens Udviklingsmuligheder, der hjælper personalet med at målrette deres valg af lege til børnenes behov op til skolestarten. På workshoppen afprøver personalet en række lege på egen krop og udvælger derefter 3-5 lege, som de vil anvende videre i forløbet.

Efter workshoppen leger personalet legene med børnegrupperne hjemme i deres vante rammer og som en del af deres almindelige arbejde med børnene.

 

Besøgs- og bevægelsesdage

Dansk Skoleidræt anbefaler, at børnehavebørn og skoleelever mødes på én eller to besøgsdage i børnehaven og en bevægelsesdag på skolen, hvor de leger legene sammen. På besøgsdagene i børnehaven kommer en børnehaveklasse på besøg til en hyggelig dag, hvor pædagoger og børnehaveklasseledere igangsætter de lege, som børnene har øvet hjemme i trygge rammer. Derudover kan der spises madpakker sammen og evt. leges frit på legepladsen.

Efter besøgsdagene besøger børnehavebørnene skolen til en bevægelsesdag, hvor børnene leger de samme lege med de samme børn og derved får en positiv oplevelse med høj grad af genkendelighed i det første møde med skolen. Derudover kan der laves lette skoleaktiviteter, leges på legepladsen, vises rundt, osv.

Legene kan også anvendes som en del af allerede eksisterende overgangsaktiviteter.

Alle besøgsdagene foregår inden for personalets almindelige arbejdstid.

 

Lege

Legekataloget består af ca. 12 lege målrettet 5-6 årige børn. Legene er udvalgt efter modellen Legens Udviklingsmuligheder, så de på forskellig vis kan udvikle børnenes sociale, fysiske, psykiske og kognitive kompetencer.

 

Det siger deltagerne

Læs om deltagere fra Nyborg Kommunes forløb her:

Det siger deltagerne om Den Gode Skolestart

Tidsplan

Tidsplanen er fleksibel, og kan ligge, som det passer de enkelte skoler og børnehaver eller kommune. Et forslag kan være workshop i efteråret og så besøgsdage som det passer ind i andre aktiviteter.

 

Forankring

Dansk Skoleidræt faciliterer workshoppen, mens personalet selv afholder besøgs- og bevægelsesdagene inden for almindelig arbejdstid. Derefter er det muligt for skolen og børnehaverne selv at kunne varetage dette brobygningsarbejde fremadrettet.

 

Men virker det?

Den Gode Skolestart er udviklet i samarbejde med Nyborg Kommune, og der er skabt meget gode resultater på bl.a. børnenes tryghed og personalets samarbejde på tværs. Læs om projektet og erfaringerne i evalueringsrapporten her:

Download evalueringsrapporten fra Nyborg Kommune her

Har din kommune eller skole brug for hjælp til at få faciliteret et lignende forløb, der gennem leg bygger bro mellem skole og daginstitution? Så kontakt os!