Den gode skolestart

Leg og bevægelse skaber den gode overgang til skolen!

Den gode skolestart hjælper skoler og børnehaver med at give børn en en tryg skolestart. Gennem leg og bevægelse mødes personale og børn fra børnehavers storgrupper og børnehaveklasser og på den måde skabes både trygge relationer og genkendelighed i overgangen fra børnehave til skole. Derudover er forløbet med til at styrke personalets samarbejde på tværs af børnehave og skole.

 

Forløbet er bygget op om to elementer

1) Workshops og afprøvning
Gennem to workshops introduceres det pædagogiske personale til en kategorisering af lege, afprøver en række lege, og udvælger et katalog, som de vil anvende i forløbet.
Mellem og efter workshops afprøver personalet legene med børnegrupperne hjemme i deres vante rammer og som en del af deres almindelige arbejde med børnene for at kunne udvælge de bedste lege til målgruppen.

2) Besøgs- og bevægelsesdage
Efter de to workshops afholdes to besøgsdage og en bevægelsesdag. Besøgsdagene foregår i børnehaven, hvor en børnehaveklasse kommer på besøg. Til besøgsdagene igangsætter både pædagoger og børnehaveklasseledere de lege, som de har udvalgt. Derudover kan der kan spises madpakker sammen og evt. leges frit på legepladsen.

Efter besøgsdagene kommer børnehavebørnene på besøg på skolen til en bevægelsesdag, hvor børnene leger de samme lege med de samme børn, og derved får en positiv oplevelse med høj grad af genkendelighed i det første møde med skolen. Derudover kan der laves lette skoleaktiviteter, leges på legepladsen, vises rundt, osv.

 

Alle disse aktiviteter foregår inden for personalets almindelige arbejdstid.

 

Forankring

Dansk Skoleidræt faciliterer de to workshops og understøtter personalet i at lægge en plan for besøgs- og bevægelsesdagene, som de afholder selv. Derfra er det muligt for skolen og børnehaverne selv at kunne varetage dette brobygningsarbejde fremadrettet.

Ring eller skriv til Dansk Skoleidræt for mere information om forløbet.