Forside/Nyheder/Repræsentantskabsmøde i en begivenhedsrig tid

NyhederOrganisation

21. april 2023

Repræsentantskabsmøde i en begivenhedsrig tid

Repræsentantskabsmøde i en begivenhedsrig tid

En stor forsamling kunne glæde sig over et 2022, hvor organisationen har haft fuld damp på aktiviteterne. Også de organisatoriske spørgsmål fyldte for Dansk Skoleidræts øverste organ.

Repræsentantskabsmøde i en begivenhedsrig tid

Dansk Skoleidræt er en organisation fuld af ildsjæle, der hver eneste dag arbejder for at skabe idræt og bevægelse i skolen gennem en række elevaktiviteter. Organisationen består ikke mindst af gode frivillige kræfter fra 15 lokale kredse, som samtidig udgør organisationens øverste organ, repræsentantskabet. Sammen med organisationens ansatte, samarbejdspartnere og andre interessenter var de fredag den 21. april samlet til det årlige repræsentantskabsmøde.

Intet mindre end 75 deltagere sikrede således, at mødet blev et af de mest velbesøgte i mange år. Deltagerne kunne høre formand Finn Kristensen se tilbage på et begivenhedsrigt 2022. I sin beretning blev 40-års jubilæet for Skolernes Motionsdag fremhævet som et af de store højdepunkter.

– Det er fantastisk med en dag som Skolernes Motionsdag, der gennem 40 år har samlet danskerne. 1300 skoler repræsenterende mere end 470.000 elever registrerede i jubilæumsåret deres deltagelse – og hertil kommer alle de skoler og institutioner, der afholder dagen, men ikke registrerer sig. Den dag kan vi virkelig være stolte af, lød det blandt andet fra Finn Kristensen.

Formanden benyttede også lejligheden til at slå et slag for det fortsatte politiske benarbejde, som er så centralt for, at organisationen opnår offentlig økonomi til sit virke.

– Det er vigtigt at gøre opmærksom på vores sag. At berette om Dansk Skoleidræt som en aktiv spiller inden for idræt og bevægelse i skolen. Fra at vi tidligere ikke betød så meget i det store billede og var relativt ukendte på Christiansborg, så har vi i dag fået en meget central placering. Vi er tit i dialog med politikere for at gøre opmærksom på vores sag. Nogle gange alene, og nogle gange sammen med de andre idrætsorganisationer. Og det kommer vi til at fortsætte med, sagde formanden og glædede sig i forlængelse heraf over, at et supplerende driftstilskud på godt 2 mio. kr. årligt fra Kulturministeriet netop er blevet forlænget for fire år.

Skoleidrætskommuner kom godt fra land
Udover det politiske arbejde gør Dansk Skoleidræt også en stor indsats for at holde oplæg om status for bevægelse i skolen. Organisationen har fingeren på pulsen og en viden på området, der efterspørges fra nær og fjern. Fx fra ministerier, fra skoleorganisationer og i stigende omfang fra en række andre lande, der vil høre mere om den danske tilgang. Meget af den viden bygger på tætte relationer til landets øvrige aktører på området. For at styrke og videreudvikle den dialog kom der i 2022 et nyt initiativ under navnet Skoleidrætskommuner. Det er en kortlægning af kommunernes indsats inden for idræt og bevægelse i skolen, og hvor de der gør mest på området, modtager titlen ”Skoleidrætskommune”. 38 kommuner deltog i debut-året 2022.

– Kortlægningen af skoleidrætskommuner er et godt nyt dialogværktøj i kommunernes arbejde med at sikre og prioritere rammer og vilkår for idræt og bevægelse på deres skoler. Det kom vi rigtig godt i gang med i 2022, og det er meget glædeligt, sagde Finn Kristensen.

2022 blev også året, hvor kredsenes aktiviteter kom tilbage for fuld damp ovenpå nogle hårde corona-år. Kredsene udbød tilsammen mere end 350 aktiviteter – i alt fra capoeira-workshop og middelalderlege til store fodbold- og atletikstævner.

– Der skal lyde en stor tak for indsatsen og samarbejdet til frivillige, til medarbejdere, til ministerier, til politiske samarbejdspartnere, til kommuner og fonde, til andre idræts- og skoleorganisationer, lød det anerkendende fra Finn Kristensen.

Generalsekretær Bjørn Friis Neerfeldt kunne efterfølgende fremlægge et regnskab, der viste et minus på 453.000 kr. mod et budgetteret minus på 1.654.000 kr. Den positive afvigelse kunne bl.a. tilskrives, at organisationen lykkedes med tilgang af nye fondsprojekter, herunder ”Mere meningsfuld idrætsundervisning i indskolingen”, der er støttet af A.P. Møller Fonden, ligesom der har været en øget efterspørgsel på de kurser og procesforløb, som Dansk Skoleidræt sælger.

Genvalg, æresnålmodtager og organisatoriske spørgsmål
På den lidt mere interne Dansk Skoleidræt-bane bød repræsentantskabsmødet også på en debat om kontingenterne fra kredsforeningerne til landsorganisationen. I dag betaler kredsene 15 kr. pr. medlemsskole til landsorganisationen, og det havde hovedbestyrelsen stillet et ændringsforslag til 0,5 kr. pr. elev pr. medlemsskole. Efter en del argumenter både for og imod, skred forsamlingen til afstemning, hvilket resulterede i, at forslaget ikke fik det nødvendige 3/5 flertal. Det betyder også, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for at fastsætte kontingentet.

Til gengæld var der opbakning til forslaget om, at stemmeberettigede på repræsentantskabsmødet fremover kan afgive deres stemme online, hvis de ikke har mulighed for at møde op.

Både formanden og tre medlemmer af hovedbestyrelsen var på valg på årets repræsentantskabsmøde. Til store klapsalver blev Finn Kristensen genvalgt som formand for de næste to år, og det samme gjorde Camilla Daugaard, Inge Dinis og Malene Vissing Tønder som hovedbestyrelsesmedlemmer.

I forretningsudvalget var der genvalg til Kenneth Muhs og Steen Houman.

Dansk Skoleidræt har en lang tradition for at uddele æresnåle til folk i skoleidrættens verden, der har gjort en ekstraordinær indsats. Det var også tilfældet som afslutning på repræsentantskabsmødet 2023, hvor Poul Graff-Jessen fra Kreds Storstrømmen opnåede den flotte anerkendelse for gennem mere end 25 år at have været et stort aktiv for Kreds Storstrømmen og for at føre an i en række af kredsens stævneaktiviteter. Stort tillykke.

Læs meget mere om Dansk Skoleidræts år 2022 i den skriftlig årsberetning.

Relaterede nyheder

Søgning