Forside/Nyheder/Repræsentantskabsmøde tilbage til normale tilstande

Nyheder

22. april 2022

Repræsentantskabsmøde tilbage til normale tilstande

Dansk Skoleidræts repræsentantskabsmøde kunne atter afholdes fysisk. Forsamlingen kunne glæde sig over et 2021, hvor organisationen har haft masser at se til trods alle corona-besværligheder.

Repræsentantskabsmøde tilbage til normale tilstande

Høj solskin og blå himmel, latter og store smil. Repræsentantskabsmødet fredag den 22. april blev en glædelig markering af, at samfundet er normaliseret efter to år med corona-restriktioner – hvilket for Dansk Skoleidræts øverste beslutningsorgan har betydet, at sidste års udgave blev afholdt online, og forrige års ditto blev udskudt et halvt år.

Nu er det atter lyse tider for idræt og bevægelse i skolen med masser af liv og aktiviteter ude på skolerne, og det kunne de små 40 deltagere på repræsentantskabsmødet glæde sig stort over.

Repræsentantskabsmødet er ikke mindst begivenheden, hvor der ses tilbage på året, der er gået, og 2021 blev på alle måder et år til historiebøgerne. Formand Finn Kristensen kunne i sin beretning se tilbage på fejringen af organisationens 75-års jubilæum i efteråret, hvor der bl.a. var en række festlige elevarrangementer ude i Dansk Skoleidræts kredsforeninger samt en reception i Nyborg for samarbejdspartnere og venner af organisationen.

– Det var en stor ting at holde jubilæum. 75 år er en milepæl. Det viser, at Dansk Skoleidræt ikke bare er en døgnflue, der blev stiftet i 1946. Vi er en spil-levende og dynamisk organisation. 75 år er stort, og så har vi oven i købet endnu et spændende jubilæum i horisonten med Skolernes Motionsdags 40-års jubilæum i efteråret, lød det begejstret fra Finn Kristensen.

”Vi er med, hvor det sner”
Corona og nedlukninger blev som bekendt også en væsentlig del af 2021. Men formanden bemærkede, at bevægelse og trivsel ikke mindst i svære og turbulente tider kan give noget rigtig godt. Således lagde Dansk Skoleidræt sig i selen for at udvikle aktiviteter, der kunne fungere med afstand og klassevis. Aktiviteter, som kunne fremme klassetrivslen efter lange perioder med undervisning bag en skærm.

Flere af de klassiske stævner og turneringer ude i kredsforeningerne måtte aflyses i 2021, men omstillingsparatheden i denne del af organisationen var også noget, der blev fremhævet af formanden. Kredsene har bl.a. haft en væsentlig rolle i udarbejdelsen og udbredelsen af det populære koncept ”Klassedysten”.

– Noget, jeg praler af, er, at vores frivillige i kredsbestyrelserne holder ved og brænder for at stable nogle gode arrangementer på benene. Det kan vi være meget stolte af, sagde Finn Kristensen.

Formanden glædede sig også over et 2021 med store samarbejder, og han fremhævede i den sammenhæng ”Sammen i bevægelse” som helt unikt. Her gik DR, Dansk Skoleidræt, ​Dansk Firmaidræt, DIF, DGI og ISCA sammen om at inspirere danskerne til at bevæge sig mere i et corona-præget år.

– Det er en stor anerkendelse af Dansk Skoleidræt, at vi er med i sådan et betydende samarbejde, sagde formanden og knyttede herpå nogle kommentarer til organisationens rolle med kontinuerligt at fremme sagen idræt og bevægelse i skolen:

– Vi er med, hvor det sner. Vi er drevet af sagen. Vi er drevet af fællesskaber. Og at vi skal skabe læring og trivsel for eleverne gennem idræt og bevægelse. Det skal vi løbende gøre opmærksom på vigtigheden af, og derfor skal vi positionere os og arbejde for at være dagsordenssættende inden for området.

Dansk Skoleidræts arbejde med sagen kan kun lade sig gøre, fordi der er offentlig opbakning. Således modtager organisationen støttemidler fra bl.a. Kulturministeriet – men disse er ingen selvfølge.


– Vi skal gennem KUM-midlerne opnå en økonomi i forhold til bl.a. sekretariatets understøttelse af vores kredses arbejde. Vi har fået de samme midler fra udlovningsloven gennem alle årene plus et supplerende tilskud de seneste år. Vi skal arbejde benhårdt på at få de supplerende midler forlænget, og det er jeg optimist omkring, sagde Finn Kristensen.


Generalsekretær Bjørn Friis Neerfeldt kunne efterfølgende fremlægge et regnskab, der viste et overskud på 1,8 mio. kr. for 2021. Det kan bl.a. tilskrives, at organisationen ekstraordinært modtog midler fra regeringens coronapulje, der skulle fremme trivselsaktiviteter i foråret 2021. Det resulterede bl.a. i oprettelsen af Skolernes Forårsmotionsdag. Overskuddet kan herudover tilskrives succes med at omlægge fysiske kurser til onlinekurser, ligesom færre aktivitetsomkostninger til diverse aflyste arrangementer også har haft en betydning.


Kampvalg om hovedbestyrelsesposter
Der var igen i år kampvalg om posterne i Dansk Skoleidræts hovedbestyrelse, hvor der skulle sættes navne på tre pladser. Her endte det med genvalg af Martin Gertz, lærer og motorikvejleder fra Skanderborg, nyvalg af Camilla Egeberg, lærer på Gåsetårnskolen i Vordingborg, og nyvalg af Morten Jørgensen, faglig koordinator på Aavangsskolen i Rønne. De to sidstnævnte erstatter Jesper Sandfeldt og Mikkel Bøyesen, som stoppede efter mange års godt arbejde i organisationen.

Som ny suppleant til hovedbestyrelsen valgtes Heidi Simonsen, lærer på Sanderumskolen i Odense.

I Dansk Skoleidræts forretningsudvalg var der genvalg til Steen Houman, eliteidrætskonsulent i Roskilde Kommune, og til Kenneth Muhs, borgmester i Nyborg Kommune.

Traditionen tro blev der sluttet af med uddeling af æresnål. Denne gang var det det netop afgående HB-medlem Mikkel Bøyesen, der fik hæderen for dels det organisatoriske arbejde i HB og dels en ekstraordinær og mangeårig indsats i Dansk Skoleidræt Kreds Københavns Omegn.

Læs meget mere om Dansk Skoleidræts år 2021 i den skriftlig årsberetning.

Relaterede nyheder

Søgning