DM i Skoleatletik 7. kl.

DM i Skoleatletik for 7. klasser

Der afvikles indledende stævner i jeres kreds, se nærmere information her.

På grund af corona-pandemien aflyses dette skoleårs DM-stævne desværre, men i stedet afvikles ét Øst- og ét Vest-mesterskab. DM-Øst afvikles ons. d. 9. juni på Lyngby Atletikstadion. DM-Vest er endnu ikke programsat, men afvikles på én dag i uge 23. Kredsmestrene skal findes inden d. 6. maj 2021. 

Deltagere 
Skole DM er kun for elever, for hvilke disciplinen ikke indgår som et væsentligt omdrejningspunkt i skolehverdagen. For at der er tale om et væsentligt omdrejningspunkt, er der fastsat en grænse på 20 timer på et skoleår.
Elever der deltager på valghold eller idrætslinjer i disciplinen i mere end 20 timers undervisning på årsplan, kan således ikke deltage ved DM. Disse henvises til Dansk Skoleidræts andre turneringer.
Der dispenseres ikke for denne regel, men skolen kan naturligvis stille med hold til DM med skolens øvrige elever.

Betingelser for holdsammensætningen
Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Såfremt der er færre end 3 klasser på årgangen, kan holdet suppleres med enkelte elever fra én klasse på årgangen under (dvs. max 3 elever). Eleverne må kun deltage på ét hold. 

I forbindelse med tilmelding til Skole DM påhviler det kredsene, at de nævnte betingelser er overholdt ved kredsstævnet.

Hvorfor deltage i stævner under Dansk Skoleidræt?
Atletik i skolen er velegnet til at arbejde med en række kompetence, færdigheds- og vidensområder for faget idræt efter 7. klassetrin, se hvorfor og hent inspiration her.

Lokale kvalifikationsstævner

Flere turneringer