Inspiration til idrætsundervisningen

Inspiration til idrætsundervisningen

Fodbold i skolen er velegnet til at arbejde med en række kompetence, færdigheds- og vidensområder for faget idræt efter 7. klassetrin, se nedenfor.

Find desuden inspiration til idrætsundervisningen her:

Forenklede Fælles Mål:

Boldbasis og boldspil: Tager sit udgangspunkt i beherskelse af teknikker i spil og anvendelse af regler og taktik i boldspil. 

Mulige læringsmål:

Idrætskultur og relationer: Samarbejde og ansvar tager afsæt i elevernes evner for indgår konstruktivt i løsning af idrætslige opgaver med andre.

Normer og værdier tager afsæt i elevernes forståelse for værdier i idrætskultur.

Krop, træning og trivsel: er centreret omkring elevernes indsigt i principper for opvarmning og udførelse af øvelser i forhold til træningsprincipper.

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne opnår en klar fornemmelse af og forståelse for samspil, taktik og regler og kan indgå i boldspil og forskellige spilkonstellationer på varierede niveau.

Ved hjælp af værktøjer som fx spilhjulet og de fire boldspilskategorier skal eleverne arbejde med at ændre på et boldspils præmis og udvikle en dybere forståelse for spillets mekanismer og spillets sammenhængskraft. (Læseplanen 6.-7. kl.)

Hvorfor deltage i stævner under Dansk Skoleidræt?
Der kan i idræt arbejdes ud fra forskellige perspektiver. Alle perspektiver skal tilgodeses i det samlede undervisningsforløb. 
Konkurrence består i en kamp, et stævne eller at man konkurrerer med sig selv eller mod andre. Konkurrence kan være at stræbe efter noget. Eleverne får oplevelsen af at yde sit bedste. Det kan være en opvisning i gymnastik og dans, en ny rekord i svømmebassinet eller en sejr i en boldspilsturnering. Det at deltage i idrætsaktiviteter kræver evnen til at indgå i fællesskaber, hvilket der skal arbejdes med på alle klassetrin. (fra vejledningen for faget idræt)

Den Røde Tråd:

Fodbold er en god måde at arbejde med beherskelse af tekniske og taktiske elementer i boldspil. Fodbold kan fint indgå i skolens røde tråd for idrætsundervisningen - læs mere om det her.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Boldbasis og boldspil

Værktøjer til at skabe god undervisning i boldbasis og boldspil. Bl.a. introduktion til Boldspilsdugen.