Holdsammensætningsregler

 

Holdsammensætningsregler Skole-DM

Skole DM afvikles for 5.-9. årgang. Der dystes på de forskellige årgange i:
5. klasse i Høvdingebold (for klassehold)
6. klasse i Fodbold
7. klasse i Atletik
8. klasse i Håndbold og Basketball
9. klasse i Volleyball

For at deltage i Skole DM skal skolen være medlem af en af Dansk Skoleidræts kredse. De lokale kredsforeninger udbyder og afvikler indledende kredsstævner, hvorefter kredsvinderne samles til Danmarksmesterskabet. Find din kreds.

Deltagere
Skole DM er kun for elever, for hvilke disciplinen ikke indgår som et væsentligt omdrejningspunkt i skolehverdagen. For at der er tale om et væsentligt omdrejningspunkt, er der fastsat en grænse på 20 timer på et skoleår.
Elever der deltager på valghold eller idrætslinjer i disciplinen i mere end 20 timers undervisning på årsplan, kan således ikke deltage ved DM. Disse henvises til Dansk Skoleidræts andre turneringer.
Der dispenseres ikke for denne regel, men skolen kan naturligvis stille med hold til DM med skolens øvrige elever.

Betingelser for holdsammensætningen
Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Såfremt der er færre end 3 klasser på årgangen, kan holdet suppleres med enkelte elever fra én klasse på årgangen under (dvs. max 3 elever)

Eleverne må kun deltage på ét hold.

I forbindelse med tilmelding til Skole DM påhviler det kredsene, at de nævnte betingelser er overholdt ved kredsstævnet.
Ved tilmelding i din lokale kreds kan denne holdliste eventuelt benyttes.

Vær opmærksom på særskilt turneringsreglement for Høvdingebold, se HER.

I tilfælde af spørgsmål
Kontakt din lokale kreds eller Dansk Skoleidræts stævnekoordinator og turneringsansvarlig, der ses i menuen til venstre.