Forside/ /Skolehøvdingebold

Skolehøvdingebold

DM i Skolehøvdingebold
5. klasse

DM i Skolehøvdingebold

DM i Skolehøvdingebold er for landets 5. klasseelever. Vi afvikler hvert år indledende høvdingeboldstævner i Dansk Skoleidræts 15 kredsforeninger. Hver enkelt kredsvinder inviteres til at deltage ved DM i Skolehøvdingebold.

DM 2024 fandt sted i Flensborg. Klik herunder for at program og årets placeringer.

DM i Skolehøvdingebold 2025 finder sted i Helsinge i maj.

Næste DM afholdes 14. – 15. maj 2025 i Helsinge.

Praktisk informa-tion om DM i Skolehøvdingebold

Hvordan kommer jeg med til DM i Skolehøvdingebold?

Der afvikles indledende stævner i Dansk Skoleidræts 15 kredse. Hop derfor ind på din lokale kredsside under “Skoleidræt nær dig” i topmenuen, og find dit lokale kredsstævne der.

Hvad koster det at deltage i DM i Skolehøvdingebold?

Det koster kr. 265,- ekskl. moms pr. elev/lærer

Hvad er inkluderet i deltagergebyret?

  • Overnatning på skole fra tirsdag – onsdag
  • Eftermiddagsmad og aftensmad tirsdag
  • Morgenmad og frokost onsdag

Hvad er IKKE inkluderet i deltagergebyret?

  • Hjemtursmadpakke onsdag – kan tilkøbes for kr. 55,- ekskl. moms
  • Transport til og fra DM

Hvad dækker deltagergebyret også?

  • Stævneledelse
  • Dommere
  • Præmier

Inspiration til idrætsundervisningen

Høvdingebold i skolen er velegnet til at arbejde med en række kompetence, færdigheds- og vidensområder for faget idræt.
Du kan lade dig inspirere af nedenstående indhold:

Aktiviteter til boldspil og boldbasis

Boldspilsdugen

DGI’s øvelsesbank

Undervisningsforløb til 6. – 7. klasse

Lav dit eget stævne

Guide og spilleplaner

Opvarmning til høvdingebold

I dette hæfte finder du en masser gode opvarmningslege til høvdingebold.


Mulige læringsmål

Idrætskultur og relationer:  samarbejde og ansvar fokuserer på elevernes samarbejdsmetoder og konstruktive samarbejdsrelationer i idrætsaktiviteter. Normer og værdier tager afsæt i elevernes vurdering af normer, værdier og etik i idrætskultur.

Krop, træning og trivsel: er centreret omkring elevernes vurdering af idrætsvaners betydning for sundhed og trivsel samt elevernes viden om træningsprogrammer og formidlingen af disse.

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne opnår forståelse for centrale aspekter af boldspil og boldaktiviteter, og at de kan udvikle og justere aktiviteter.

Eleverne skal arbejde med anvendelse af faglige termer, og de skal kunne tage ansvar i spilsituationer både som deltager og fx i en dommerfunktion.

Fokus er på varierede handlemåder inden for de enkelte idrætslige aktiviteter, discipliner og temaer herunder, træning, afprøvning, konkurrence, samarbejde og vurdering. (Læseplanen 8.-9. kl.)

Den Røde Tråd

Høvdingebold er en god måde at arbejde med beherskelse af tekniske og taktiske elementer i boldspil. Høvdingebold kan fint indgå i skolens røde tråd for idrætsundervisningen.

Søgning