Faktaark om fysisk aktivitet

Faktaark om fysisk aktivitet

Dansk Skoleidræt har produceret en række faktaark, der giver overblik over rækken af positive effekter, som fysisk aktivitet kan have på den kognitive, motoriske, sociale, mentale og emotionelle udvikling.

Faktaarkene præsenterer let og overskueligt den forskning og de resultater på området, som der generelt er konsensus om.

De er skrevet på et evidensbaseret grundlag på baggrund af den nyeste nationale og internationale forskning. 

De forskellige faktaark kan bruges som redskab af både lærere/pædagoger og skoleledere i arbejdet med at tilrettelægge en mere aktiv og varieret skoledag. De kan bruges af skolebestyrelser, der ønsker at søsætte nye bevægelsesaktiviteter, eller af kommunalt ansatte og embedsmænd der gerne vil have politisk opbakning til at realisere nye initiativer på skoleområdet.

Download de forskellige faktaark:

Fysisk aktivitet og TRIVSEL

Betydningen af BEVÆGELSESPAUSER

Fysisk aktivitet og FAGLIG PRÆSTATION

Betydningen af MOTORISKE FÆRDIGHEDER

KROPSLIG DANNELSE hos børn og unge

Hvordan fysisk aktivitet påvirker FAGLIG PRÆSTATION?

Fysisk aktivitet og FYSISK SUNDHED

Betydningen af idræt og fysisk aktivitet for BØRN MED SÆRLIGE BEHOV

Betydningen af AKTIV TRANSPORT

Opsamlingsmodel - Forandringer ved bevægelse