Faktaark om fysisk aktivitet

Faktaark om fysisk aktivitet

Dansk Skoleidræt har produceret en række faktaark, der giver overblik over rækken af positive effekter, som fysisk aktivitet kan have på den kognitive, motoriske, sociale, mentale og emotionelle udvikling.

Faktaarkene præsenterer let og overskueligt den forskning og de resultater på området, som der generelt er konsensus om.

De er skrevet på et evidensbaseret grundlag på baggrund af den nyeste nationale og internationale forskning. 

De forskellige faktaark kan bruges som redskab af både lærere/pædagoger og skoleledere i arbejdet med at tilrettelægge en mere aktiv og varieret skoledag. De kan bruges af skolebestyrelser, der ønsker at søsætte nye bevægelsesaktiviteter, eller af kommunalt ansatte og embedsmænd der gerne vil have politisk opbakning til at realisere nye initiativer på skoleområdet.

Download de forskellige faktaark:

1. Betydningen af aktiv transport

2. Betydningen af bevægelsespauser

3. Fysisk aktivitet og trivsel

4. Fysisk aktivitet og fysisk sundhed

5. Fysisk aktivitet og faglig præstation

6. Hvorfor kan fysisk aktivitet påvirke faglig præstation?

7. Betydningen af idræt og fysisk aktivitet for børn med særlige behov

8. Kropslig dannelse hos børn og unge

9. Betydningen af motoriske færdigheder

Opsamlingsmodel - Forandringer ved bevægelse