Svømning 2

Pris: DKK 15,00

Dette mærke kan opnås når 4 ud af de 6 færdigheder på niveau 2 er bestået.

 

De 6 færdigheder er:

- Udføre et hovedspring

- Svømme 2 stilarter

- Stå på en bensparksplade

- Svømme en bane fedtmulecrawl

- Sætte af fra kanten og glide til bassinmidten

- Udføre delfinhop på tværs af bassinet