Aktive frikvarterer

Slut med kedelige pauser

I aktive frikvarterer igangsætter ældre elever lege for deres yngre skolekammerater i frikvarterne.

Kom hurtigt i gang

Slut med kedelige pauser

Med Dansk Skoleidræts aktive frikvarter bliver pauserne sjovere og tryggere for store og små. De gode afbræk i skoledagen skaber glade elever i bevægelse på mange af landets skoler.

I aktive frikvarterer igangsætter ældre elever lege og anderledes aktiviteter for deres yngre skolekammerater i frikvarterne.

I indskolingen er det mellemtrinselever, der står for leg og bevægelse i konceptet Legepatruljen.

På mellemtrinet er det udskolingselever, der i igangsætter samt fastholder aktiviteter og turneringer med konkurrenceprægede elementer i konceptet GameBoosters.

Eleverne uddannes på et kursus til at kunne varetage rollen som igangsætter og læres samtidig op i, hvordan de kan være rollemodeller for deres yngre skolekammerater.