Aktivitet

Admiralleg

Aktivitetsinformation

Øvrig Skoletid

Bevægelsesbånd SFO

Primær formål og fokus

Koncentration og opmærksomhed Tillid og samarbejde Trivsel

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3. 4. – 5.

Tid

1 – 10 min. 10 – 20 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Materialer: To stole.

Beskrivelse
Børnene deles i to grupper og placeres i hver ende af lokalet. I midten af lokalet anbringes to stole med cirka en meters afstand imellem. Fra hver gruppe udsendes en deltager (et skib), som dirigeres af admiralen (der udpeges en i hver gruppe). Skibene skal gå baglæns, og admiralerne skal kommandere med deres skibe, så de kan sejle gennem sundet mellem stolene uden at kollidere. Den admiral, som først får sit skib gennem sundet, har skaffet gruppen et point. Hvis to skibe kolliderer, får ingen af grupperne point. Admiralerne skal hele tiden blive bag startlinjerne.

Kan I gøre sejlturen sværere, fx ved at sætte flere/andre forhindringer op?

 

Stor/lille-relation: Laver man øvelsen med både yngre og ældre klasser, kan eleverne sættes sammen i grupper, så der både er en yngre og en ældre elev i hver gruppe.

Denne leg er en del af projektet Frittersport

Søgning