Forside/Aktivitetsdatabase/Blæksprutten (Kaosboldspilslektion)

Aktivitet

Blæksprutten (Kaosboldspilslektion)

Aktivitetsinformation

Idrætsfaget

Boldbasis og boldspil

Øvrig Skoletid

SFO

Primær formål og fokus

Koncentration og opmærksomhed Koordination Tillid og samarbejde

Klassetrin

4. – 5. 6. – 7.

Tid

10 – 20 min. 20 – 30 min. 30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Materialer: Floorballstave, floorballs, kegler, evt. hockeymål eller andet, som kan udgøre et mål.

*Split vision handler om evnen til – via de ydre og indre sanser, specielt synet – i dynamiske situationer at kunne håndtere over- blikket fx. i boldspil eller i trafikken. I boldspil lynhurtigt at kunne analysere og vurdere boldens, med- og modspillernes placering og ageren på banen. Beslutte sig og handle meningsfuldt ud fra de muligheder, som helheden giver.

 

SMÅØVELSER
Hver elev har én floorball og én stav.

På et afgrænset område dribler eleverne rundt mellem hinanden. Eleverne skal tilstræbe hele tiden at være i bevægelse og at undgå at ramme hinandens bolde eller stave.

 • På signal varieres tempo og retninger.

 • På signal skiftes løberetning 180 grader.

 • På signal efterlader man sin egen bold, og løber hen for at overtage en anden elevs bold til videre driblinger.

 • Hver elev udvælger i hemmelighed en anden elev, og skal forholde sig til denne elev ud fra følgende kommandoer:

  – Dribl så langt væk fra din ”hemmelige makker” som muligt.
  – Dribl rundt om din ”hemmelige makker”.
  – Dribl så tæt på din ”hemmelige makker” som muligt.
  – Dribl på samme måde som din ”hemmelige makker” (kongens efterfølger).

  Find selv på flere kommandoer, og skift også til ny ”hemmelig makker”.

    

 

MEDSPIL – Blæksprutten

Hver elev har én floorball-stav. Halvdelen af eleverne har én floorball. 

En lille indercirkel markeres med en snor, kegler el. lign ca. 3×3 meter. Udenom i en stor cirkel fordeles et antal kegler ca. 10-12 meter fra indercirklen.

Halvdelen af eleverne placerer sig ved keglerne i ydercirklen med floorballstav og bold liggende på gulvet foran sig. 

Den anden halvdel af eleverne starter i indercirklen (uden bold); klar til at løbe ud mod en kegle.

Denne opstilling er en blæksprutteopstilling, hvor armene rækker fra centrum ud mod keglerne.

 

Alle elever i indercirklen løber samtidig hver især mod en af eleverne i ydercirklen. Disse spiller bolden til eleven fra indercirklen. Bolden spilles retur til ydercirkeleleven. Indercirkeleleven løber tilbage omkring spilcentrum og ud mod en ny ydercirkelelev, modtager bolden, returnerer den og løber igen omkring spilcentrum osv. Der kommer således uafbrudt nye indercirkelelever imod ydercirkelen for at modtage bolde. Der kan undervejs stilles forskellige tekniske krav fx:

 • Bolden skal standses blødt med staven, inden den returneres.

 • Bolden standses med foden og returneres med staven.

 • Bolden returneres med en førstegangsaflevering.

 • Ved boldmodtagelse dribles rundt om ydercirkeleleven. På vej tilbage mod midten, spilles bolden bagud retur.

 • Bolden dribles stående fra side til side 3-4 gange, inden den returneres.

 • Find selv på flere øvelser…

 

Når øvelsen har kørt i evt. 2 minutter, bytter inder- og ydercirkeleleverne plads. Skiftene kan styres med signal, fløjte eller musik.

FIF: 2 af armene i blæksprutten kan evt. have en tæppeflise med en bold liggende (tee-sted) og lidt længere væk et (hockey)mål i stedet for en ydercirkelelev. Her øves slagskuddet mod mål. Bolden placeres igen på tæppeflisen, inden eleven fortsætter sit løb retur mod centrum.

FIF: Blæksprutte-princippet kan som teknisk aktivitet meget nemt overføres til andre spil, fx fodbold, håndbold, volleyball, basketball.

 

 

SMÅSPIL – Floorball

I små hold fx 3 mod 3 spilles floorballkampe.

Brug fx ”Lykkens gudinde”-princippet*, hvor der efter hver scoring rulles en terning for at finde ud af, hvor mange point scoringen tæller.

 

*Lykkens gudinde: Refererer til et undervisningsprincip, hvor tilfældigheden råder. Franskmanden Roger Caillois mente, at kunne dele verdens lege og spil op i fire kategorier: agôn, ilinx, alea og mimicry. Alea betyder chance, og dermed at lykkens gudinde i spillet er hhv. med- eller modspiller.

 

Denne aktivitet er en del af materialet Medspil. Bestil det samlede materiale her

Søgning