Forside/Aktivitetsdatabase/Bodyguard rundbold (Slagboldspilslektion)

Aktivitet

Bodyguard rundbold (Slagboldspilslektion)

Aktivitetsinformation

Idrætsfaget

Boldbasis og boldspil

Øvrig Skoletid

SFO

Primær formål og fokus

Koordination Puls og styrke Tillid og samarbejde

Klassetrin

4. – 5. 6. – 7.

Tid

10 – 20 min. 20 – 30 min. 30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Materialer: Tennisbolde, skumbolde, rundboldbat/slagredskaber i forskellige udgaver, evt. en minitennisketsjer, madrasser, kegler.

 

SMÅØVELSER

Lad evt. eleverne arbejde sammen i smågrupper og deles om bolde og slagredskab.

  • Kast og grib bolden op ad en mur i forskellige højder, vinkler og hastigheder.

  • Øv dig i at ramme bolden, som ligger på toppen af en kegle eller lignende.

  • Giv bolden op til dig selv (selvopgivning) og slå bolden ind på en tyk madras, der står op ad en mur/væg ca. 3-4 meter væk. 10-15 gange i træk.

 

MEDSPIL

  1. I en gruppe på 8-10 elever kastes og gribes 2 tennisbolde rundt til hinanden i fri rækkefølge. Husk øjenkontakt og evt. verbal kommunikation. Kast aldrig til en, der er beskæftiget med en anden bold. Variér kastene med højde, direkte, studs med opspring.

  2. En gruppe på 3 elever placerer sig i en trekant.


    A og B har hver én tennisbold. På skift kastes bolden lige frem i en bue, som C, ved at løbe fra side til side, kan nå at gribe. Start venligt (”venindekast”) med masser af gribesucces. Derefter kan øvelsen gøres mere udfordrende ved at kaste lavere, hurtigere m.v. Eleverne bytter positioner, så alle 3 elever får lov at løbe.

     

  3. En makker (opgiveren) giver bolden op med ca. 1 meter lodret kast. Spilleren (slåeren) slår bolden ind på en tyk madras. 10–15 gange i træk, hvorefter der byttes.

 

 

SMÅSPIL – Bodyguard-rundbold

Eleverne deles i 2 hold. Et udehold og et indehold.

Banen er en traditionel rundboldbane, hvor hvert hjørne er markeret med en kegle eller lignende. Keglerne står med ca. 20 meters mellemrum. På én af siderne gives bolden op af indeholdet. På baglinjen placeres 4-5 skumbolde.

Indeholdet deler sig så det består af en række tomandsgrupper (par). Tomandsgrupperne fordeler rollerne ”løber” og ”bodyguard” imellem sig.

Første ”løber” for indeholdet slår en bold ud på banen i marken.

Når bolden er slået afsted, skal ”løberen” forsøge at komme rundt om banens fire hjørner uden at blive ramt af udeholdets elever. ”Løberen” må ikke bevæge sig tilbage på banen, kun fremad, og hjørnerne på banen er ikke baser, hvor man har helle eller er fredet. ”Bodyguarden” skal beskytte sin ”løber”, så ”løberen” ikke bliver ramt af bolden på vejen rundt. ”Bodyguarden” er ”immun” over for bolden.

Udeholdets opgave er, hurtigt, men dog først når bolden fra indeholdet er landet på jorden, at løbe efter én af skumboldene, som er placeret på banens baglinje.

Udeholdet skal, med skumbolden, forsøge at ramme indeholdets ”løber”, mens denne løber rundt om banen. Ingen på udeholdet må løbe med bolden. Bolden skal afleveres/kastes til hinanden. Kommer ”løberen” hele vejen rundt på banen, uden af blive ramt, får holdet et point. Bliver ”løberen” ramt af bolden, eller løber tilbage på banen, er ”løberen” død, hvilket betyder, at ”løber” og ”bodyguard” skal gå tilbage til den kegle, de netop har passeret, og må løbe videre, når næste fra indeholdet har slået bolden ud. Når et par fra indeholdet kommer helskindet i mål, bytter de to roller, når de skal løbe igen.

Når indeholdet har fået tre døde ”løbere” eller har opnået 7 point, skifter indeholdet og udeholdet.

 

FIF: Parrene (løber og bodyguard) kan evt. danne par ved at holde et lille tov eller klæde mellem sig, så de hele tiden er forbundet. På samme måde kan eleverne i marken være forbundet og må ikke slippe hinanden, når de bevæger sig rundt.

 

Denne aktivitet er en del af materialet Medspil. Bestil det samlede materiale her

 

Søgning