Forside/Aktivitetsdatabase/Bolduniverset

Aktivitet

Bolduniverset

Aktivitetsinformation

Idrætsfaget

Boldbasis og boldspil

Øvrig Skoletid

Temauge/temadag

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3. 4. – 5. 6. – 7. 8. – 9.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Gennemgå sammen med eleverne de forskellige aktiviteter – se her. I behøver ikke at stille alle
aktiviteter op, men I kan vælge dem ud, I har bolde og faciliteter til at gennemføre. Ved aktivitetens start går eleverne sammen i par, der hver får ansvaret for at klargøre en aktivitet, og underviseren hjælper med at finde de rette redskaber frem.

Eleverne fordeler sig rundt på aktiviteterne og øver sig ved hver aktivitet i 5-10 min. Underviseren siger, når
der skal skiftes. Der er forskellige niveauer og variationer ved alle aktiviteter. Slut timen af med at elev-parrene går sammen med et andet par og tager dem med hen til den aktivitet, hvor de selv synes, at de oplevede den største udvikling, og/eller hvor de lærte noget nyt og viser det til det andet par.
Alle elever rydder den aktivitet op, som de var med til at sætte op.

Søgning