Forside/Aktivitetsdatabase/De 3 K’er – krig

Aktivitet

De 3 K’er – krig

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Samfundsfag

Primær formål og fokus

Diskussion og vurdering

Klassetrin

8. – 9.

Tid

10 – 20 min. 20 – 30 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

I skal dele lokalet op i fire zoner (se evt. billede for eksempel nedenfor). Der skal være en zone med plads til 2-5 elever i hvert hjørne, mens der i midten af de fire hjørnezoner skal være plads til 5-10 elever. Hver zone indikerer en af de aktører, som har betydning for emnet (som i dette eksempel er Ukraine) nemlig modstandere/forhindringer, borgere, neutrale og allierede/støtter. Disse synliggøres med et ark, hvorpå aktøren står (se her). 

Alle aktører påvirkes og/eller påvirker hinanden – men hvordan fungerer det? Det skal eleverne finde ud af gennem De 3 K’er. 

 

I denne aktivitet skal eleverne øve sig i at diskutere og vurdere, hvorfor aktørerne er en del af kredsløbet, og hvordan kredsløbet fungerer. Eleverne fordeler sig ud til de fem aktører. I første omgang skal eleverne i de fire hjørneaktører (modstandere, borgere, neutrale og allierede) diskutere og vurdere, hvordan deres aktør påvirker og bliver påvirket af aktøren i midten (Ukraine). Eleverne i midteraktøren skal diskutere og vurdere, hvordan de påvirker og bliver påvirket af de andre fire aktører. Eleverne i midteraktøren skal altså forholde sig til flere aktører, og derfor skal der være flere elever i midteraktøren end ved de andre aktører. 

 

Lad eleverne diskutere og vurdere i to minutter, hvorefter de fremlægger deres vigtigste pointer. I næste runde skifter eleverne plads ved at alle i midteraktøren fordeler sig ud på de fire hjørneaktører, og alle fra hjørneaktørerne samler sig i midteraktøren. Gentag emnet eller opstil et nyt emne, f.eks. med en ny krig. 

 

 

Materialer: ARK til at synliggøre de fem aktører. 

Søgning