Forside/Aktivitetsdatabase/Det evolutionære påklædningstræ

Aktivitet

Det evolutionære påklædningstræ

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Biologi

Primær formål og fokus

Analyse og refleksion Forståelse og anvendelse

Klassetrin

6. – 7. 8. – 9.

Tid

10 – 20 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Eleverne skal sammen komme med bud på det evolutionære påklædningstræ, ud fra de fire grundprincipper som gælder for evolutionen. Gennemgå dem grundigt sammen med eleverne, så de har en forståelse af dem: 

  • Organismer, som ligner hinanden, er nok også nærmere beslægtet end organismer, som ikke ligner hinanden. 
  • Evolutionen er resultatet af små, gradvise forandringer. 
  • Organismer bliver ofte mere komplicerede over tid. 
  • Processer kan ikke gå baglæns, men specialiserede strukturer kan gå tabt.

Underviseren starter med at vælge en eller flere elever, afhængigt af ønsket antal grupper, som skal være gruppens evolutionære forfader. Gruppen skal nu, ud fra dem selv og deres påklædning, lave deres eget stamtræ med udgangspunkt i forfaderens påklædning. Her tages udgangspunkt i de fire grundprincipper.  

 

Når gruppen er færdig, skal de kunne forklare/begrunde/argumentere for de valg og overvejelser, de gjorde sig i opbygningen af påklædningstræet ud fra grundprincipperne. Kunne nogle høre til flere steder? 

 

Materialer: Ingen 

Søgning