Forside/Aktivitetsdatabase/Elektrolyse af vand

Aktivitet

Elektrolyse af vand

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Fysik/kemi

Primær formål og fokus

Analyse og refleksion Læring gennem kroppen

Klassetrin

6. – 7. 8. – 9.

Tid

10 – 20 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Start med at udvælge mindst en, gerne flere, elever, som skal være elektroner (strømmen), der ”løber” gennem elektrolysekaret. Sørg derefter for, at det tilbageværende antal elever kan deles med 3. De resterende elever fordeles således, at 1/3 er oxygenatomer og 2/3 er hydrogenatomer. Hydrogen og oxygen skal nu finde sammen i grupper, så de danner et vandmolekyle (H­2O) – kan evt. tydeliggøres ved hjælp af overtrækstrøjer eller navneskilte. Vandmolekylerne bevæger sig nu ind i det afmærkede område (elektrolysekaret), hvor de stille og roligt går rundt med hinanden i hænderne. Overfor hinanden placeres anoden og katoden i elektrolysekarets yderkant. Strømmen placeres på den ene af to sider, som ligger overfor hinanden i hhv. en plus- og en minusside.

 

Der sættes strøm til elektrolysekaret – de(n) udvalgte elev(er) bevæger sig ind i elektrolysekaret fra deres udgangspunkt ved minus, gennem elektrolysekaret og ud ved plus. Når strømmen møder et vandmolekyle dissocieres (adskilles) vandmolekylet til to hydrogen-ioner samt en oxygen-ion. Strømmen bevæger sig videre på sin vej mod plus. Når strømmen er tilbage ved plus, går den udenom elektrolysekaret og igen ind ved minussiden.

 

Anoden skal nu indfange de frie oxygen-ioner, mens katoden indfanger de frie hydrogen-ioner og bringer dem med tilbage til deres startposition. Når der er samlet to hydrogen-ioner ved katoden, går de sammen og danner gassen brint (H2), tilsvarende danner to oxygen-ioner gassen ilt (O2) ved anoden. Aktiviteten forsætter, til der ikke kan dannes flere gasser.

 

 

Opsamling

  • Få eleverne til at beskrive processen for hinanden. Afslut med fælles opsamling, hvor en gruppe fremviser og fortæller.
  • Blev der dannet lige meget af de to gasser? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

Materialer

Eventuelt kan der anvendes overtræksveste eller andet til at synliggøre forskellen på hydrogen og oxygen samt anode og katode.

Søgning