Forside/Aktivitetsdatabase/Ene/ende-stafet

Aktivitet

Ene/ende-stafet

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk

Primær formål og fokus

Analyse og refleksion Diskussion og vurdering Forståelse og anvendelse Repetition og evaluering

Klassetrin

6. – 7. 8. – 9.

Tid

20 – 30 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Ene/ende-stafet

Inden start markeres banen med 4-6 startkegler eller -markeringer; alt afhængig af antallet af stafethold og ønsket holdstørrelse. I den modsatte ende ud for startkeglerne placeres så 4-6 rundingskegler, som holdene skal ud og vende omkring i stafetten.

Ved hver rundingskegle placeres et lige antal “-ene/-ende”-sedler i vilkårlig rækkefølge med bagsiden opad. Herefter inddeles eleverne i 4-6 grupper, som placeres bag ved startkeglerne.

På underviserens signal løber to elever fra hvert stafethold parvis op og tager en seddel, som de i fællesskab læser højt og afgør stavemåden/-løsningen på. Deres valg af læsning/løsning afgør tilbageturen:

– Hvis den korrekte endelse er “-ene”, løber de “ene” tilbage, altså hver for sig side om side.

– Hvis den korrekte endelse derimod er “-ende”, løber de “-ende” mod ende tilbage, altså let sidelæns med bagdelene mod hinanden.

NB: Sedlen skal bringes med retur, hvor den placeres i en “-ene”-stak (bestemt flertal) eller i en “-ende”-stak (lang tillægsform) bag holdets startkegle, så underviseren og holdkammeraterne efterfølgende – eller undervejs – har mulighed for at se, om den rigtige endelse er valgt.

Næste par på holdene sendes så af sted med et “klap”. Sådan fortsættes stafetten, indtil alle sedler er vendt, bragt med tilbage og placeret i en bunke.

Er den valgte endelse forkert, udløser det en “bevægelsesbonus” for det pågældende stafethold (f.eks. 3 armstrækninger, 3 mavebøjninger, 3 englehop el. lign.), som udføres inden næste par må løbe afsted. Med fordel kan “bonussen” tælles op og udløses til sidst på alle holdene, så afstanden mellem holdene undervejs ikke bliver for stor.

Man bør som underviser ud fra kendskabet til klassen afveje og overveje, hvor meget konkurrenceelementet skal fylde i øvelsen her. 

Ene/ende-stafet kan sagtens stå alene som aktivitet i et grammatikforløb i dansk eller i helt konkret træning af retskrivningsprøven, hvor den fejltype og brugen af endelsen -ene for navneord/substantiver i bestemt flertal eller -ende for udsagnsord/verber i lang tillægsform meget ofte indgår.

NB: En god staveregel, man kan give sine elever med i øvelsen her er, at “navneord ikke har nogen -ende.” Det kan være en god hjælp på vejen.

Materialer

  • 8-12 kegler/markeringer (4-6 startkegler og 4-6 rundingskegler).
  • Arbejdsark med eksempler

Søgning