Aktivitet

Enig-uenig

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Biologi Dansk Fysik/kemi Geografi Historie Kristendomskundskab Matematik Musik Natur/teknologi Samfundsfag Sprogfag

Primær formål og fokus

Diskussion og vurdering Repetition og evaluering

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3. 4. – 5. 6. – 7. 8. – 9.

Tid

10 – 20 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Området inddeles i to fiktive rum. Denne ene ende betyder ”ENIG” og den anden ende betyder ”UENIG”. Underviseren læser nogle udsagn op, som eleverne skal erklære sig enige eller uenige i. I Repetition og evaluering tager udsagnene afsæt i det faglige stof, som der netop er blevet arbejdet med. Eksempler:

”En ydre personkarakteristik beskriver personens væremåde” (dansk), ”Primtal er et helt tal, der er større end 1, og som ikke er deleligt med andre hele positive tal end 1 og tallet selv” (matematik) eller ”Christian d. 4’s regeringstid strakte sig fra 1577-1648” (historie).

Det kan være en hjælp at forklare, at man blot skal kunne svare ja eller nej på udsagnene. ”Ja” = enig og ”nej” = uenig.

Søgning