Aktivitet

Fotosyntese

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Biologi

Primær formål og fokus

Forståelse og anvendelse

Klassetrin

6. – 7. 8. – 9.

Tid

10 – 20 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Der markeres tre områder i forlængelse af hinanden, som samlet danner en plante. Det nederste er rødderne (ca. 2×2 m), det midterste stammen (ca. 2×3 m) og det øverste bladet (grønkorn) (ca. 15×15 m). Uden for områderne placeres de laminerede kort. Start med en fælles gennemgang af hele aktiviteten. 

Inden aktiviteten igangsættes, udvælger underviseren 1-2 elever, som skal være sollys (gul overtrækstrøje). Alle eleverne starter udenfor planten. Aktiviteten igangsættes, ved at underviseren giver kommandoen ”LYS”. Sollyset løber nu ind i grønkornet, mens de resterende elever løber hen og samler et tilfældigt kort op. Hvis eleven samler et H2-kort op, skal eleven finde en makker med et O-kort og omvendt. De danner nu vand (H2O) ved at tage hinanden i hænderne og løbe ned til og ind i det nederste område, rødderne, herfra løber de op gennem stammen og op til bladet/grønkornet. Elever, som samler C-kort eller O2-kort op, skal tilsvarende finde sammen og danne carbondioxid (CO2), hvorefter de løber direkte ind i grønkornet.  

 

Nu er både carbondioxid, vand og lys samlet i grønkornet. Lyset skal nu fange carbondioxid og vand. Når de bliver fanget, deler de sig i grundstofferne igen. Nu skal to O’er finde sammen til et iltmolekyle og holde hinanden i begge hænder (dobbeltbinding) og gå helt ud af bladet. De resterende grundstoffer løber ned i stammen, hvor de finder sammen og danner glukose (C6H12O6). Når der ikke er mere carbondioxid og vand tilbage, eller når underviseren råber ”MØRKE”, sker følgende: (Hvis det er første gang, I laver aktiviteten, stop her, snak processerne igennem, og start forfra) 

 

Lyset tager overtrækstrøjen af, går hen og giver den til en klassekammerat og overtager dennes plads. Det nye lys går ud af bladet og tager overtrækstrøjen på og er nu klar til, at der igen råbes ”LYS”. Iltmolekylerne, som befinder sig udenfor bladet, går nu ind i bladet og ned til glukosen. Her laver de respiration, ved at glukosen og ilten spaltes til carbondioxid og vand. Molekylerne carbondioxid og vand løber nu ud af bladet, laver 10 styrkeøvelser (som symboliserer, at der frigives en masse energi), og lægger derefter deres kort tilbage til udgangspunktet. Derefter starter aktiviteten forfra med kommandoen ”LYS”. 

 

Materialer: 

Søgning