Forside/Aktivitetsdatabase/GenbrugsCup (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitet

GenbrugsCup (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitetsinformation

Øvrig Skoletid

Temauge/temadag

Klassetrin

6. – 7. 8. – 9.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Helt konkret skal eleverne producere forskellige bolde af genbrugsmaterialer.

Når boldene er produceret, skal de bruges i elevernes egen verdensmålsturnering – GenbrugsCup.

Selve turneringen har til formål at få eleverne til at sætte sig ind i et bestemt verdensmål og gennem aktivisme og boldspil at tage stilling til samfundsfaglige problematikker i relation til verdensmålene.

Forberedelse
Forløbet består af to dele: produktion af bolde samt en turnering.

Til elevernes produktion af bolde kræves der forskellige materialer. Det kan være en fordel, at eleverne på forhånd er blevet bedt om at tage ting med hjemmefra. Materialerne er oplistet i boksen ”Materialer og faciliteter”.
Underviseren skal give eleverne en kort introduktion til verdensmålene, primært til verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og produktion. Underviseren er desuden tovholder på den sidste del af modulet, hvor eleverne planlægger deres egen lille turnering.
For at komme i gang skal følgende gøres (involver evt. eleverne i opgaverne):

  1. Lav x antal hold af 6-7 elever. Sørg for, at holdene er nogenlunde lige i forhold til boldspilsniveau. Det er sjovere at spille turnering, hvis holdene er jævnbyrdige.
  2. Nedsæt en gruppe elever som turneringsansvarlige, en elev fra hvert hold. De skal lave planen for turneringen samt stå for kåringen af vinderen. De skal også sørge for, at der er en dommer til alle kampe

 

 

Materialer og faciliteter
Under hele læringsmodulet kræves der et lokale, hvor eleverne kan arbejde.

Til 1. del skal der være mulighed for, at klassen samlet kan se på nogle billeder fra en artikel og derefter have adgang til en pc eller tablet i grupperne.

Til produktion af genbrugsboldene skal der bruges følgende materialer: brugte plastikposer (små og store), gamle aviser, gamle T-shirts eller andet stof, kasserede cykelslanger (kan udelades), snor og sakse.

Til 2. del skal eleverne have adgang til et område, hvor de kan spille bold og gennemføre deres turnering. Hvert hold skal have et print af Arbejdsark 1, og hver elev skal have en stemmeseddel (Arbejdsark 2 – to stemmesedler pr. ark).

 

Beskrivelse
1. DEL
Start med at stille eleverne dette spørgsmål:
Hvis nu jeg tog alle klassens bolde og jeres egne bolde, hvordan ville I så spille bold i frikvarteret? Det er ikke sikkert, at danske elevers refleksioner over dette spørgsmål får dem i en retning, hvor tanken falder på, at bolde er noget, de selv kan lave. Hjælp eleverne lidt på vej ved at vise dem fotos fra nedenstående artikel. Fotos, der meget fint viser afrikanske børns hjemmelavede bolde.

Se artikel HER (Søgeord: Daily mail make soccer balls)

Tag en snak med eleverne om de afrikanske fotos. Hvad er boldene lavet af, og hvordan er de mon at spille med? Og hvorfor laver børnene overhovedet deres bolde selv?

Nu skal eleverne lave deres egne bolde. Det kan gøres på mange måder og af mange forskellige materialer.’
Her følger vejledninger til tre bolde, der alle er relateret til børn i andre lande.

Plastikposebolden
Materialer: Små og store plastikposer, snor og gamle aviser.
Se guide HER – eller find på www.youtube.com  (søgeord: Making a soccerball out of plastic bags).

 

Der findes også guide med fotos fra “Hele verden i skole”. I denne model af bolden bruges der avispapir som fyld i bolden.
Se guide HER – eller find på https://heleverdeniskole.dk/ (søgeord: lav en fodbold af plastikposer).

 

Stofbolden
Materialer: Plastikposer, snor og en gammel T-shirt eller noget stof.
Se guide HER – eller find på www.youtube.com (søgeord: how to make a football from plastic bags).

 

Gummibolden (Bolden kaldes chungi og er udbredt i Nepal)
Materialer: Gamle cykelslanger, sakse og snor
Se guide HER (søgeord: how to make a chungi).

 

2. DEL
Eleverne skal selv planlægge og afholde en turnering med verdensmålene som tema og med brug af deres genbrugsbolde.

 

Turneringen kræver, at eleverne har lidt tid til at forberede sig i deres hold.
Der skal udpeges en elev pr. hold, der kan planlægge turneringen. Denne gruppe af turneringsansvarlige skal vælge, hvilket spil, der skal spilles. Fodbold, høvdingebold eller måske noget helt tredje? Det er vigtigt, at de enkelte kampe ikke bliver for lange – sørg for at give eleverne en fast tidsramme for hele turneringen.

 

Det er en turnering, og derfor kåres der selvfølgelig en vinder. Der dystes i disse tre kategorier:

  • Engagement Holdene skal udvise engagement i forhold til deres verdensmål. Holdnavn og evt. slogan,heppesang eller andet tæller.
  • Udseende Holdets genbrugsbolde bedømmes i denne kategori, det samme gør synlige budskaber (udklædning, bannere osv.).
    Spil Resultaterne af turneringen tæller også med i det samlede regnskab.

 

Hvert hold vælger et verdensmål, de vil spille for. De vælger et holdnavn, der siger noget om deres verdensmål. Hvert hold skal udfylde Arbejdsark 1.

 

OVERBLIK OVER DAGENS FORLØB
– Introduktion.
– Lav genbrugsbolde i holdene.
– Alle hold mødes og vælger, hvilket verdensmål de vil spille for.
– Holdene forbereder deres deltagelse i turneringen ud fra de tre kategorier, der giver point.
– De turneringsansvarlige laver spilleplanen for turneringen, arrangerer dommer, samt en plan for kåring af vinder. De kan evt. også have som opgave at skaffe eller udvikle et vindertrofæ.
– Turneringen afholdes.
– Kåring af vinder og afslutning på GenbrugsCup.

 

KÅRING AF VINDER
Der dystes i tre kategorier: Engagement, udseende og spil. Lad hver kategori tælle lige meget i den samlede stilling.

Lad alle elever rangliste deres bud på de tre bedste hold i engagement og udseende.

 

På Arbejdsark 2 findes stemmesedler til print (to pr. ark). Den sidste kategori afgøres i selve spillet.

 

Når turneringen er færdigspillet, er der en top tre i alle tre kategorier. En førsteplads giver 5 point, en andenplads 3 point og en tredjeplads 1 point. Læg resultaterne fra de tre kategorier sammen og find den samlede vinder.

 

ARBEJDSARK 1
Elevark
GenbrugsCup

 

 

 

 

 

ARBEJDSARK 2
Elevark
Stemmeseddel til GenbrugsCup

Der konkurreres i tre kategorier: ENGAGEMENT, UDSEENDE og SPIL.

 

Du skal rangliste de hold, du mener er de tre bedste i de to første kategorier.
Den sidste kategori afgøres i selve spillet.

Søgning