Golddigger

Aktivitetsinformation

Øvrig Skoletid

Bevægelsesbånd Frikvarter SFO

Primær formål og fokus

Puls og styrke Tillid og samarbejde Trivsel

Klassetrin

2. – 3. 4. – 5. 6. – 7.

Tid

10 – 20 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Golddigger

Hvert hold får tildelt en zone på ca. 3×3 m (størrelsen afhænger af holdenes størrelse) i god afstand fra hinanden. Zonerne markeres med kæppe/sjippetove/andet. Guldklumperne fordeles ligeligt mellem de forskellige hold, som gemmer dem i egen zone.

Det gælder for alle hold om at samle så meget ’guld’ som muligt i egen zone ved at stjæle fra de andre hold. Man forhindrer en modstander i at stjæle ved at fange (dvs. røre) modstanderen, som herefter skal aflevere guldet tilbage i den zone, som guldet er taget fra. Legen stoppes efter en på forhånd aftalt tid. Herefter tæller alle deres guldklumper. Vinderen er det hold med flest guldklumper.

  • Guldklumperne må ikke begraves eller dækkes helt til i zonen, men må gerne skjules lidt.
  • Når man har afleveret stjålet guld tilbage, skal man hjem og vende i egen zone, før man igen må løbe ud og stjæle.
  • Det er ikke tilladt at holde vagt ved egen zone hele tiden.
  • Man har ”helle” og er fredet, så længe man står inde i modstanderens zone.

Aktiviteten er bedst i en skov/krat, men kan også sagtens foregå i skolegården eller i gymnastiksalen, hvor forskellige ting/redskaber kan sættes ind i zonerne for at kunne gemme guldet lidt.

Antal deltagere

3-5 hold med 3-10 deltagere pr. hold.

Materialer

  • Et antal ’guldklumper’ (fx overtrækstrøjer bundet i en knude eller papir/aviskugler)
  • 5-10 guldklumper pr. hold er passende
  • Markering af zoner (kæppe, tov, andet)

Variationer og deltagelsesmuligheder

  • Man kan lægge guldklumperne i fx en hulahopring i zonen for at gøre det nemmere at finde.
    Legen kan stoppes, når et hold har alle guldklumperne – eller når et hold har mistet alt deres guld.

Denne leg er god til GameBoosters

Søgning