Forside/Aktivitetsdatabase/Grundstofsortering

Aktivitet

Grundstofsortering

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Fysik/kemi

Primær formål og fokus

Diskussion og vurdering Forståelse og anvendelse Repetition og evaluering

Klassetrin

6. – 7. 8. – 9.

Tid

20 – 30 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Kort med grundstofnavne lægges ud i et område med den blanke side opad. Eleverne er sammen i par og skal fra et udgangspunkt løbe ned og hente et kort på skift. Når alle kort er samlet ind af parrene, sorterer de stofferne i kategorierne flydende stoffer, faste stoffer og gasser. Hvis hele det periodiske systems stoffer er med, kan syntetiske stoffer også være en kategori. I starten er det nok at have de 20 mest kendte stoffer med på kortene.

 

Eleverne skal derefter bevæge sig sammen og med ét kort ad gangen hen til en række med tre spande, én for hver kategori, og lægge kortet i den rigtige spand.

 

Den måde, de skal bevæge sig på varierer:

Flydende: løber zig zag (som væske der flyder frem)

Faste: tramper i gulvet (som et hårdt fast materiale)

Gasser: løber så let de kan (som en “svævende” gasart)

 

Når alle kort er afleveret, gennemgås hver spands indhold, og man kan snakke om hvert stofs egenskab på klassen.

 

Materialer

Kort med grundstoffernes bogstaver

Tre spande/kasser

Evt. det periodiske system

 

Søgning