Forside/Aktivitetsdatabase/Kastegolf – Statistik 2

Aktivitet

Kastegolf – Statistik 2

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Matematik

Primær formål og fokus

Forståelse og anvendelse Læring gennem kroppen Repetition og evaluering

Klassetrin

6. – 7. 8. – 9.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Fordel 9 hulahopringe eller andet, som kan bruges som huller, rundt omkring på jeres udeområde. Hver elev får en kastegenstand (ærtepose, tennisbold el.lign.) og starter ved et tilfældigt af de 9 huller. Det handler om at komme fra hul til hul på færrest mulige kast, og der noteres på scorekortet, hvor mange kast eleven har brugt pr. hul.  

 

Eksempel: eleven starter ved hul 5 og skal nu til hul 6 med færrest kast. Eleven rammer i hul 6 på fjerde kast og noterer derfor 4 under hul 6 på scorekortet og er nu klar til at forsætte til hul 7. Sådan fortsættes, til alle elever har været rundt ved alle 9 huller. 

 

Tilbage i klassen skal den enkelte elev nu skrive sine resultater ind i et fælles digitalt regneark. Herefter kan eleverne inddeles i mindre grupper, og de skal nu lave så meget statistik, som de kan, ud fra det datamateriale de selv har været med til at producere. De kan bl.a. komme ind omkring følgende deskriptorer: 

 • Mindste og største 
 • Variationsbredde 
 • Middeltal  
 • Boksplot 
 • Median 
 • Hyppighed 
 • Frekvens 
 • Summeret hyppighed og frekvens 
 • Typetal 
 • Kvartiler 
 • Grupperet datasæt  

 

Eleverne kan lave variation ved at kigge på den samlede datamængde for alle huller eller kun se på data for ét hul ad gangen. 

 

Til sidst skal eleverne overveje, hvordan deres data skal fremvises – grafer, tabeller, diagrammer el.lign. 

 

Materialer:

 • 9 hulahopringe, kegler el.lign. som kan bruges som huller 
 • En kastegenstand til hver elev 
 • Scorekort (kastegolf) 

Søgning