Forside/Aktivitetsdatabase/Kilder til energi – for/imod

Aktivitet

Kilder til energi – for/imod

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Geografi

Primær formål og fokus

Diskussion og vurdering

Klassetrin

6. – 7. 8. – 9.

Tid

10 – 20 min. 20 – 30 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

I skal dele lokalet op i forskellige zoner (se evt. billedet for eksempel). Antallet af zoner afhænger af, hvor mange forskellige energikilder problemstillingerne ønskes belyst fra. Eleverne fordeles derefter i de forskellige zoner. Underviseren står i midten og er ”Game Master”. Underviseren starter aktiviteten ved at melde et emne som f.eks. ”Stigende befolkningstal”. Hver zone får nu 5 minutter til at belyse problemstillingen med udgangspunkt i den energikilde, de har. Både hvordan de kan påvirke den og hvordan den påvirker dem.  

Hvis energikilden f.eks. er ”vind”, skal zonen belyse, hvilken betydning befolkningstilvæksten har for energikilden vind. Det kunne være, at vind bliver vigtigere, da det er en grøn energikilde, og vi skal passe ekstra på klimaet, eller at vind bliver mere udfordret, da den ikke er stabil og skal forsyne flere og flere mennesker, og dermed opstår der større usikkerhed o. lign. Når tiden er gået, træder en elev fra hver zone frem og fremlægger deres perspektiver på problemstillingen. Nu startes en ny runde med en ny problemstilling. Eleverne kan blive i samme zone eller skifte til en ny. 

 

Emner/problemstillinger til diskussion: 

  • CO2-udledning 
  • Beskæftigelse 
  • Befolkningstilvækst 
  • Jordens resurser 
  • Earth Overshoot Day
  • Bæredygtighed 
  • Geografisk placering – f.eks. Nordeuropa vs. Centralafrika, kyst- vs. fastlandsklima 
  • Verdenssituationen og dens betydning 

 

Materialer: 

  • Ark til at synliggøre zonerne – kan hentes fra fysik/kemi-aktiviteten ”Byg et kraftværk”. 
  • Muligvis flere/andre emner. 

 

Søgning