Forside/Aktivitetsdatabase/Kraftværksbingo

Aktivitet

Kraftværksbingo

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Fysik/kemi

Primær formål og fokus

Forståelse og idégenerering

Klassetrin

8. – 9.

Tid

20 – 30 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Eleverne inddeles i grupper af 3 og fordeler sig i den ene ende af lokalet, gangen, udeområdet eller hvor I laver aktiviteten. Alle delelementerne fra et kraftværk (arbejdsark s. 1-28) lægges ud i den anden ende af området med bagsiden opad, og hver gruppe får udleveret arket ”Kraftværksbingo ” (arbejdsark s. 36). Arket ”Kraftværksbingo” består af 8 felter, men det kan være, at ikke alle 8 skal bruges – se eksempel på facit s. 37.  Det er ikke sikkert, at alle skal udfyldes, dette kan afhænge af, hvilken type kraftværk eleverne får lavet.

 

En elev fra hver gruppe løber nu op og henter ét delelement, som tages med tilbage til gruppen. Gruppen skal nu finde ud af, på hvilket trin i et kraftværks proces, elementet skal placeres. Hvis kortet ikke kan bruges, f.eks. fordi gruppen allerede har én turbine, tager næste elev kortet med tilbage og lægger det sammen med de andre, hvorefter denne trækker et nyt, som tages med hjem.

 

Eleverne i gruppen skiftes til at hente ét kort ad gangen. Aktiviteten slutter, når en gruppe råber ”kraftværksbingo”. Derefter samles alle omkring gruppen, som kort forklarer de forskellige trin i det kraftværk, de har fået sammensat. Vurderer underviseren, at bingopladen ikke er korrekt udfyldt, f.eks. pga. elementer som er placeret forkert eller optræder for mange gange, genoptages aktiviteten, indtil en ny gruppe har bingo.

 

Materialer:
Arbejdsarket ”Kraftværk” s. 1-35. Der skal udskrives flere stk. afhængigt af antal grupper. Der er mulighed for selv at tilføje delelementer samt energiformer, hvis det ønskes. Kan med fordel udskrives med 6-8 sider pr. side, så arkene ikke bliver så store.

Søgning