Forside/Aktivitetsdatabase/Lokalhistorisk bytur

Aktivitet

Lokalhistorisk bytur

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Historie

Primær formål og fokus

Analyse og refleksion Diskussion og vurdering Forståelse og anvendelse

Klassetrin

6. – 7. 8. – 9.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Underviseren giver et lokalhistorisk rids over den by, skolen ligger i. Der er historie i selv et villakvarter. Tænk evt. på begreber som kolonihaver, jernbanen, udstykninger og socialt boligbyggeri.

Eleverne sendes ud i byen for at fotografere forskellige eksempler på, at tidsperioderne har påvirket byens billede. Eleverne kan bevæge sig rundt på cykel eller til fods, i par eller i mindre grupper. Hver elev eller gruppe skal kun tage ét fotografi. Tilbage på skolen lægges alle billederne ind i et fælles dokument. Herefter kan klassen opstille en kronologisk tidslinje over fotografiernes motiver, og derefter udfærdiges et dokument, hvor stederne, der er fotograferet, lægges ind på et kort over byen. Der lægges så en rute, som klassen kan følge for at nå rundt til alle stederne.

Hver elev forbereder et lille oplæg om det motiv og den tidsperiode, de har fotograferet. Her kan internettet, historiebøger, leksika mv. bruges. Dernæst skal alle begive sig ud for at se på de lokalhistoriske motiver. Det kan igen være til fods eller på cykel. Hver gang et “fotografi” passeres, skal “fotografen” fremlægge sit lille oplæg om det, der er fotograferet. Underviseren kan så supplere og sætte det i et større perspektiv. Øvelsen foretages over to til tre historielektioner inklusiv hjemmearbejde.

 

Materialer

Kamera, evt. et mobiltelefonkamera

 

Søgning