Aktivitet

Mimetagfat

Aktivitetsinformation

Øvrig Skoletid

Bevægelsesbånd Frikvarter SFO

Primær formål og fokus

Tillid og samarbejde Trivsel

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3. 4. – 5. 6. – 7.

Tid

10 – 20 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Mimetagfat

Eleverne deles i to hold, som fordeler sig bag hver deres baglinje. Hvert hold aftaler og bliver enige om, hvilket dyr de vil mine. Det andet hold må IKKE høre, hvad de aftaler.

Når aftalerne er på plads går de to hold, på en række frem (evt. med hinanden i hænderne) mod hinanden, og når holdene når til en afstand af cirka et par meter, stopper de to rækker/hold, og dysten kan nu begynde. Dvs. begge hold begynder nu at mime hvert deres dyr, mens begge hold samtidig prøver at gætte det andet holds dyr.

I det øjeblik det rigtige dyr bliver nævnt, må holdet, der mimede dyret, stikke af og løbe “hjem bag deres baglinje” i sikkerhed. For modstanderholdet, som gættede rigtigt, gælder det om at fange så mange som muligt, inden de når “hjem”. De tilfangetagende går over på modpartens hold, og en ny runde kan begynde med nye dyr eller andre kategorier.

I de næste runder kan opgaven være, at eleverne skal mine: et erhverv, en sportsdisciplin, osv.

Denne leg er en del af projektet Frittersport og er også god til Legepatruljen.

Søgning