Aktivitet

Motorikleg

Aktivitetsinformation

Idrætsfaget

Kropsbasis

Øvrig Skoletid

Frikvarter Temauge/temadag

Primær formål og fokus

Koordination Sundhed Trivsel

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3. 4. – 5. 6. – 7. 8. – 9.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Forberedelse
Kort med beskrivelser af motoriklegene til de 8 stationer. Kan evt. printes og lamineres. De findes i arbejdsarkene – se her.
Find redskaber frem: 2-6 kegler (+ 8 kegler til stationerne), 2 skumbolde, 15-20 ærteposer, tørklæder til bind for øjnene, aviskugler og avissider.

 

Aktiviteten laves i samarbejde mellem indskoling og udskoling. Aktiviteten tilbydes til indskolingselever, men involverer udskolingseleverne, da det er dem, der skal være igangsættere på de forskellige dele af aktiviteten. Udskolingseleverne forbereder i forvejen deres aktivitet med hjælp fra en underviser.

Aktiviteten kan foregå udendørs på et areal med plads til 8 stationer (svarende til ca ½ fodboldbane). Indendørs kan aktiviteten foregå i en gymnastiksal, aula eller hal med plads til 8 stationer.

 

Beskrivelse
Alle indskolingselever samles i en stor rundkreds på jorden/gulvet.
Underviseren eller de ældre elever byder velkommen til aktiviteten med motoriklege.
Alle udskolingselever står i midten af rundkredsen og ser ud på de yngste elever. Hver udskolingselev præsenterer sig med navn.

 

Eleverne inddeles med 6-8 (gerne et lige antal) på hvert hold og udskolingseleverne fordeler sig på holdene og tager hvert deres hold med ud til en station. Ved hver station ligger et kort med en beskrevet motorikleg. Stationen kan markeres med en kegle. Udskolingseleven introducerer legen og igangsætter den. Legen leges indtil underviseren giver signal om at skifte til næste station (på tid – tiden kan varieres).

 

Holdene bevæger sig med uret rundt til næste aktivitet. Den bevægelse, som de skal lave hen til næste station er beskrevet på kortet (motoriske grundbevægelser). Udskolingseleverne følger deres hold og laver også den motoriske grundbevægelse.

 

Når alle hold har været igennem alle aktiviteter, mødes alle elever tilbage i rundkredsen.

 

Sammenhæng
Fælles afslutning i en stor rundkreds på jorden/gulvet. Underviseren lægger op til en refleksion over aktiviteten ud fra eksempelvis disse spørgsmål:

• Hvordan var legene?
• Hvad virkede godt?
• Hvad var svært?
• Hvordan brugte du kroppen?
• Hvad kan vi lære om samarbejde?

 

Aktiviteten afsluttes med, at udskolingseleverne siger tak for i dag til de yngste elever. Underviseren samler kortene ind.

 

Søgning