Forside/Aktivitetsdatabase/Muskelarbejde

Aktivitet

Muskelarbejde

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Biologi

Idrætsfaget

Krop, træning og trivsel

Primær formål og fokus

Læring gennem kroppen

Klassetrin

6. – 7. 8. – 9.

Tid

1 – 10 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Eleverne stiller sig på en lang række med hinanden i hænderne og en let bøjning i albueleddet. Kropsstammen udgør nu aktin, og armene udgør myosin. Fra kropsstamme til kropsstamme er der nu det, som kaldes et sarcomer. Eleverne danner nu tilsammen én muskelfiber.

 

Underviseren giver et (nerve)signal om, at eleverne skal trække armene ind til kroppen. Når eleverne har gjort det, så snak om, hvad der sker. Hvad kaldes denne form for bevægelse (koncentrisk), hvad medfører den og hvorfor udfører vi den?

 

Eleverne går tilbage i udgangsstilling og lukker øjnene. Underviseren sender nu et nyt nervesignal. Denne gang ved at prikke en elev på ryggen. Eleven, som prikkes, laver en sammentrækning i egne arme. Når eleverne, som står ved siden af, mærker sammentrækningen i deres arm, laver de også en sammentrækning, og sådan fortsætter kædereaktionen, til hele muskelfiberen er trukket sammen. Herefter er det relevant at snakke om nervesignaler, hvor mange der sendes, og hvordan man kan blive bedre til at time signalerne samt afsende flere.

 

Tilbage i udgangsstillingen. Underviseren udvælger nogle elever, som nu skal sende hvert deres nervesignal ved at prikke én i rækken på ryggen. Prøv, hvor nervesignalerne sendes forskudt og samtidig. Hvad er effekten og hvorfor?

 

Nu har der været fokus på koncentrisk arbejde, og nu skal der fokuseres på excentrisk arbejde, altså når musklen forlænges. Dette kan være til sidst eller lægges ind der, hvor du synes, det giver mening. Det vigtige her er, at eleverne får en forståelse af, at excentrisk arbejde sker ved afslapning i musklen og ikke ved en aktiv handling, som det er tilfældet ved kontraktion.

 

Til sidst kan en elev stilles ud foran muskelfiberen (menneskekæden) for at vise effekten af muskelarbejdet/vise sammenhængen. Eleven skal lave en knæstrækning/en squat – ned og op. Muskelfiberen (menneskekæden) skal følge elevens bevægelser, så når eleven går ned i knæ (excentrisk arbejde i firehovedet knæstrækker), så strækker eleverne (muskelfiberen) sig ud. Når eleven går op igen, så trækker muskelfiberen (menneskekæden) sig sammen. Musklen arbejder koncentrisk (forkortes).

 

Materialer: Ingen

 

Søgning